The Software WEBSITE TERMS OF USE IMPORTANT – PLEASE READ

Tak fordi du besøger websiden (“Websiden”), hvorpå du har fundet linket til disse brugsbetingelser (“Websiden”). Websiden er en internetejendom tilhørende TheSoftware (som samlet omtales som “TheSoftware,” “vi” og “os”). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware brugsbetingelser (“Brugsbetingelser”), i deres fulde omfang, når du: (a) tilgår Websiden; (b) tilmelder dig nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om oplysninger gennem Websiden(“Abonnementstjenester”); (c) tilmelder dig promotions, konkurrencer og/eller sweepstakes tilbudt af TheSoftware fra tid til anden (hver enkelt, en “Konkurrence”); (d) tilmelder dig eller forsøger at tilmelde dig et tilknyttet program eller en anden medlemsorganisation vist på Websiden (“Medlemstjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem Websiden (“Services til leverandører”, og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenester, de “Tjenester”). TheSoftware Privacy Policy (“Privatlivspolitik”), de officielle konkurrenceregler gældende for hver konkurrence, TheSoftware Købsaftaler (“Købsaftaler”), TheSoftware Medlemskabsaftaler (“Medlemskabsaftaler”), såvel som andre driftsregler, politikker, prisplaner og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning (samlet betegnet som “Aftalen”). Gennemgå venligst de fuldstændige vilkår i Aftalen omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer aftalen i sin helhed, er du ikke autoriseret til at bruge Tjenesterne og/eller Websiden på nogen måde eller form.

TheSoftware AFVISER SPECIFIKT ADGANG TIL WEBSIDEN OG/ELLER TJENESTERNE FOR NOGEN ENKELTPERSON, SOM ER OMFATTET AF CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÆNDRET (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SIG RET TIL AT AFVISE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER WEBSIDEN TIL NOGEN ENKELTPERSON, I DERES SOLE OG EKSKLUSIVE DISKRETION.

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og samlede aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan fra tid til anden ændre Aftalen efter eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkårene og betingelserne indeholdt i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTER

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene i aftalen, kan du ved at registrere dig på websitet og få godkendelse fra TheSoftware for et gebyr eller gratis, opnå eller forsøge at opnå adgang til abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil give dig adgang til e-mailindhold, tekst og andet materiale (“Abonnementsindhold”), der er relevant for onlinemarkedsføring leveret af TheSoftware og dets tredjepartsleverandører (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du ønsker at stoppe modtagelse af Abonnementsindholdet, skal du blot sende en e-mail til [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og / eller andet materiale, der leveres af TheSoftware og tredjepartsleverandører og bør ikke nødvendigvis stole blindt på. Brug forsigtighed, sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Abonnementsindholdet og / eller Abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke påtager sig nogen forpligtelser og ikke pådrager sig nogen ansvar over for dig i forbindelse med sådan Abonnementsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at Abonnementsindholdet, der er tilgængeligt i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene i aftalen og medlemskabsaftalen kan du ved at registrere dig på websitet, acceptere medlemskabsaftalen og modtage godkendelse fra TheSoftware, opnå eller forsøge at opnå adgang til et medlemskab i et af de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder, for et gebyr eller gratis. For en kopi af medlemskabsaftalen, besøg venligst websitet for det specifikke medlemskab. TheSoftware medlemskabsprogrammer vil give dig adgang til indhold, tekst og andet materiale (“Medlemsindhold” og sammen med Abonnementsindhold, “Indholdet”) leveret af TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, udviklet til at hjælpe medlemmerne i deres onlinemarkedsføringsinitiativer. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andet materiale, der leveres af TheSoftware tredjepartsleverandører og bør ikke nødvendigvis stole blindt på.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De på hjemmesiden viste produkter og/eller tjenester kan indeholde beskrivelser, som er leveret direkte af producenterne eller distributørerne af disse varer. TheSoftware repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med sælgeren, distributøren og slutbrugerne af produktet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

De oplysninger, du skal give i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, nogle eller alle følgende: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mailadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) alle andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registreringsformular (“Tjenesteregistreringsdata”).

Medmindre andet eksplicit er angivet, vil enhver fremtidig tilbud, der gøres tilgængelig for dig på hjemmesiden, der forbedrer eller på anden måde ændrer de nuværende funktioner på hjemmesiden være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, suspension eller ophør af nogen tjenester eller andre produkter.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware præmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at angive sandfærdige og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrencebestemmelser, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på webstedet, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige konkurrencedata til registrering.

LICENSBEVILLING

Som bruger af webstedet får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet, indholdet og det tilknyttede materiale i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver grund. Du må bruge webstedet og indholdet på én computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller inkorporeres i nogen informationsopsamlings- eller hentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klonere, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, dissemblere, reverse engineer eller overføre webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammensætningen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold relateret til webstedet, indholdet, konkurrencer og tjenesterne er beskyttet under gældende ophavsret, varemærker og andre ejendomsretlige (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret) rettigheder. Kopiering, genudgivelse, offentliggørelse eller salg af noget som helst element på webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne med automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtrækning med henblik på at oprette eller sammensætte, direkte eller indirekte, en samling, sammensætning, database eller fortegnelse uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer set på eller gennem webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne.

HYPERLINKING TIL WEBSITET, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSITET ER FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt godkendt af TheSoftware, kan ingen linke til webstedet eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale) til deres websted eller websted for nogen som helst årsag. Yderligere er det strengt forbudt at ‘rame’ webstedet og/eller referere den ensartede ressourceidentifikator (URL) af webstedet i nogen kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden den forudgående, udtrykkelige skriftlige tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet for at fjerne eller ophøre, som gældende, sådant indhold eller sådanne aktiviteter. Du anerkender hermed, at du vil være ansvarlig for enhver og alle omkostninger i forbindelse med det.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til i vores enlige skøn at redigere og/eller slette dokumenter, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, LEVERES TIL DIG PÅ EN “SOM DET ER” OG “SOM DET STÅR”-BASIS. ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES FULDT UD I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL AT FRASKRIVE ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIALRETTIGHED OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DETTE, GIVER TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL OPFYLDE DINE KRAV;

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for computerkoder, der kan forårsage skade, inklusive, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TheSoftware IKKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOD VILJE, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM TheSoftware ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I DET OMFANG, DET ER TILLADT EFTER LOVEN, FOR: (A) BRUGEN ELLER UANVENDLIGHEDEN AF HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSPRODUCENTER, SOM DU MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU ANSØGER OM VIA HJEMMESIDEN; (B) OMKOSTNINGERNE VED AT ERHVERVE ERSTATNINGSGODS OG TJENESTER SOM FØLGE AF EVENTUELLE VARER, DATA, INFORMATIONER OG/ELLER TJENESTER KØBT ELLER ERHVERVET, ELLER TRANSAKTIONER INDTASTET VIA HJEMMESIDEN; (C) MANGLENDE KVALIFIKATION TIL KONKURRENCERNE, TJENESTERNE ELLER PRODUKTER FRA TREDJEPARTSPRODUCENTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER NOGEN EFTERFØLGENDE AFVISNING AF PRODUKTER FRA SAMME.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og filialer, samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, med-brandere og/eller andre partnere, skadesløse mod ethvert og alt krav, udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, som helst, stillet af en tredjepart, som følge af eller i forbindelse med: (a) din brug af webstedet, tjenesterne, indholdet og/eller indtræden i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andre enkeltpersoners og/eller enkelte enheders rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller filialer, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, rettighedshavere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til at hævde og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på dets egne vegne.

TREDJEPARTS WEBSTEDER

Webstedet kan give links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem, der ejes og drives af tredjepartsleverandører. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjeparts-websteder og/eller -ressourcer, anerkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjeparts-websteder og/eller -ressourcer. Ydermere, TheSoftware støtter ikke, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, nogen betingelser og vilkår, fortrolighedspolitikker, indhold, annoncering, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjeparts-websteder eller -ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der måtte opstå derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE INFORMATION

Brug af webstedet og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med webstedet, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af webstedet og alle andre personligt identificerbare oplysninger, der gives af dig, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. Hvis du vil se vores fortrolighedspolitik, skal du klikke her.

Ethvert forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware-kunder eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, vandalisere eller på anden måde forstyrre driften af ​​hjemmesiden, er en overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil efterstræbe enhver form for retsmidler i denne forbindelse mod enhver overtrædende enkeltperson eller enhed i det omfang, det er tilladt i henhold til lov og retfærdighed.

VALG AF LOV/VENUE

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med aftalen, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med Estlands love (uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper). Enhver afgørelse, der træffes, vil være endelig og bindende for parterne, og en dom kan indgives i enhver kompetent domstol. Intet heri skal fortolkes således, at det hindrer en part i at søge midlertidig retshjælp for at beskytte sine rettigheder, mens der afventer en resultat i voldgift. I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, accepterer du, at du ikke vil indgive, tilslutte dig eller deltage i noget gruppesøgsmål i forhold til ethvert erstatningskrav, tvist eller kontrovers, som du måtte have mod TheSoftware og deres respektive juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældre, agenturer og deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere og agenter. Du accepterer at få sat en midlertidig retshjælp ind for at stoppe et sådant sagsanlæg eller at fjerne dig som deltager i retssagen.