Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden till dig. Om du väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden kan du när som helst avanmäla dig längst ner på varje e-post.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger information om de normer och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som tillhandahålls av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy ger information om våra informationsinsamlingspraktiker och på vilka sätt din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så vänligen kom tillbaka regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran tar vanligtvis emot specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, såsom när våra besökare begär information, köper eller registrerar sig för tjänster, öppnar en kundsupportförfrågan, tillhandahåller cv-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, såsom när du gör en köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt cv eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla ditt specifika önskemål. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål. Du kan också begära att programvaran inte använder din information genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected], men programvaran förbehåller sig rätten att skicka ut kungörelser och annan viktig information om dina programvarutjänster. Om du inte ger några instruktioner till programvaran kan den använda informationen du lämnar för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av programvarufamiljen, godkända agenter för programvaran och andra leverantörer av varor och tjänster med vilka programvaran har relationer och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig. Programvaran kommer dock inte sälja eller byta din personligt identifierbara information om vi inte är auktoriserade eller lagligt skyldiga att göra det, eller i händelse av omedelbar fysisk skada på besökaren eller andra. På de sidor där du kan lämna kreditkortsinformation eller beställningsinformation frivilligt via webben, skyddar och säkrar programvaran denna information genom att använda kommersiellt sedvanliga säkerhets- och krypteringsprotokoll som exempelvis Secure Socket Layer (SSL) och Secure Electronic Transaction (SET). På de sidor där du frivilligt kan lämna feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande kommer programvaran att behandla den informationen som icke-konfidentiell och icke-proprietär och förutom som annars uttryckts i detta sekretessmeddelande, antar programvaran inget ansvar för att skydda sådan information från offentliggörande.

Exemplen i dessa material ska inte tas som löft eller garanti om intjäningsmöjligheter. Intjäningspotentialen är helt beroende av personen som använder vårt produkt, idéer, tekniker och ansträngning som läggs ner. Vi hävdar inte att detta är en “bli rik snabbt”-plan och inte heller bör du se det som en sådan.

B. Icke-personligt identifierbar (Generisk) Information:

I allmänhet samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka sidor på programvaran som besöktes. Programvaran samlar in denna information i begränsat syfte att bestämma kundservice och webbplatsbehov. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “cookies” (en teknik som kan användas för att tillhandahålla besökaren skräddarsydd information om programvarutjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare att meddela när du får en cookie och du kan vägra det.

C. Din programvaru-hostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartssidor:

Information som du avslöjar på en allmän plats, inklusive på någon anslagstavla, chattrum, eller webbplatsen som programvaran kan värd för dig som en del av dina programvarutjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Programvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller programvaran länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som är orelaterade till programvaran. Programvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa webbplatser och rekommenderar att du läser integritetspolicystatements som gäller för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran (i) fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter från någon användare av tjänsten, och (ii) vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina proprietära rättigheter. För de begränsade ändamålen att uppnå ett sådant samarbete och åtgärder, och i enlighet med tillämpliga lagar, kan programvaran vara skyldig att offentliggöra personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag (i) för att uppfylla någon lag, förordning eller regeringens begäran, (ii) om sådant offentliggörande är nödvändigt eller lämpligt för att driva programvaran, eller (iii) för att skydda rättigheterna eller egendomen för programvaran eller andra. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av dess intressen i programvaran och programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget, förbehåller programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information som du har tillhandahållit programvaran) till en tredje part som (i) koncentrerar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster, (ii) godtar att vara programvarans efterföljare med avseende på underhåll och skydd av information som samlas in och underhålls av programvaran, och (iii) godtar skyldigheterna i denna policyuttalande.