Programvaran WEBBPLATSANVÄNDARVILLKOR VIKTIGT – LÄS GÄRNA

Tack för att du besöker webbplatsen (“Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användarvillkor (“Webbplatsen”). Webbplatsen är en internetfastighet ägd av TheSoftware (hänvisat till gemensamt som “TheSoftware”, “vi” och “oss”). När du: (a) går in på webbplatsen, (b) registrerar dig för en nyhetsbrev eller prenumererar på en mejlinglista eller begär information via och på webbplatsen (“Prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som erbjuds av TheSoftware från tid till annan (var och en betecknad som en “Tävling”); (d) deltar, eller försöker delta, i ett dotterbolagsprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på Webbplatsen (“Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst genom Webbplatsen (“Leverantörstjänster”, tillsammans med Prenumerationstjänster och Medlemstjänster, “Tjänsterna”), samtycker du till att vara bunden av dessa TheSoftware Webbplatsanvändarvillkor (“Användarvillkor”) i sin helhet. TheSoftware Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”), de officiella tävlingsreglerna som är tillämpliga på varje Tävling, TheSoftware Köpeavtal (“Köpeavtal”), TheSoftware Medlemsavtal (“Medlemsavtal”), samt eventuella andra operativa regler, policys, prislistor och andra tilläggs- och villkor eller handlingar som kan publiceras från tid till annan, är uttryckligen inkorporerade härigenom genom hänvisning (gemensamt benämnda “Avtalet”). Vänligen granska alla villkor i Avtalet noggrant. Om du inte samtycker till hela Avtalet är du inte auktoriserad att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen på något sätt eller någon form.

TheSoftware NEKAR SPECIFIKT ÅTKOMSTEN TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA TILL NÅGON INDIVID SOM OMFAVAS AV CHILDRENS ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT AV 1998, SOM ÄNDRATS (“COPPA”). TheSoftware RESERVERAR SIG RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN TILL NÅGON INDIVID, I SIN EGEN EXKLUSIVA DISKRETION.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren som anges i Avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda avtalet mellan dig och TheSoftware med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, representationer, garantier och/eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan från tid till annan ändra Avtalet i vår enskilda bedömning, utan särskilt meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller Tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor som ingår i Avtalet som är effektivt vid den tiden. Du bör därför regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå lagligt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få åtkomst till Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Förutsatt att du godkänts av TheSoftware genom att registrera dig på webbplatsen kan du mot en avgift eller för ingen avgift försöka få tillgång till Prenumerationstjänsterna enligt villkoren i Avtalet. Prenumerationstjänsterna kommer att erbjuda dig e-postinnehåll, text och andra material (“Prenumerationsinnehåll”) som är relevanta för online-marknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avbryta mottagandet av Prenumerationsinnehållet, maila oss enkelt på [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och Tredjepartsleverantörer och som inte nödvändigtvis bör förlitas på. Var försiktig, använd sunt förnuft och säkerhet när du använder Prenumerationsinnehållet och/eller Prenumerationstjänsterna. Du godkänner att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte har några ansvar gentemot dig i samband med något sådant Prenumerationsinnehåll. TheSoftware representerar eller garanterar inte att Prenumerationsinnehållet som är tillgängligt i samband med Prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt.

Medlemstjänster

Förutsatt att du godkänts av TheSoftware genom att registrera dig på webbplatsen, hålla medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware, kan du mot en avgift eller ingen avgift få medlemskap i ett av de olika medlemsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder enligt villkoren i Avtalet och medlemsavtalet. För en kopia av Medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware:s medlemsprogram möjliggör åtkomst till innehåll, text och andra material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med Prenumerationsinnehållet, “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformade för att hjälpa medlemmar i deras online-marknadsföringsföretag. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware:s tredjepartsleverantörer som inte nödvändigtvis bör förlitas på.

Leverantörtjänster

Genom att fylla i de tillämpliga inköpsorderformulären kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörerna av sådana produkter. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana produkter är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ansvarar eller är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributör och slutanvändare. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Informationen som du måste ange i samband med registrering för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, någon eller alla av följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress om annorlunda); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetsnummer; (g) faxnummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan information som begärs på tillämpligt registreringsformulär (“Registreringsdata för tjänster”).

Om inte annat uttryckligen anges, kommer alla framtida erbjudanden som görs tillgängliga för dig på webbplatsen som förstärker eller på annat sätt förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen att omfattas av avtalet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, suspension eller avbrytande av någon tjänst eller annan produkt.

TÄVLINGAR

Ibland erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via tävlingar. Genom att lämna korrekt och sanningsenlig information i samband med registreringen för en tävling och acceptera de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje enskild tävling, kan du delta för en chans att vinna kampanjpriserna som erbjuds i varje tävling. För att delta i tävlingarna på webbplatsen måste du först fylla i det relevanta anmälningsformuläret korrekt och fullständigt. Du accepterar att lämna korrekt, sanningsenlig, aktuell och fullständig information vid tävlingsregistreringen.

LICENSLICENS

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan avsluta denna licens när som helst av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga och icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationsåterhämtningsystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, klona, hyra ut, leasa, sälja, ändra, dekompilera, demontera, återkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav.

UPPHOVSRÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital omvandling, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör Websidan, Innehållet, Tävlingarna och Tjänsterna är skyddade enligt tillämpliga upphovsrättslagar, varumärken och andra proprietära (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter) rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av Websidan, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna av dig är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från Websidan, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna genom automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inga äganderättigheter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom Websidan, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna.

HYPERLÄNKNING TILL WEBSIDAN, SAMVERKAN, “INRAMNING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBSIDAN ÄR FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware, får ingen länka till Websidan, eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, ,märkesvärden eller upphovsrättsligt material), till deras webbsida eller webbplats av någon anledning. Vidare, “inramning” av Websidan och/eller hänvisning till Uniform Resource Locator (“URL”) för Websidan i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan skriftligt förhandstillstånd från TheSoftware är strängt förbjudet. Du samtycker särskilt till att samarbeta med Websidan för att ta bort eller avsluta, vid behov, sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla och alla skador som är relaterade till detta.

REDOGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

DISCLAIMER

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA TREDJE PARTS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG PÅ EN “SÅDAN SOM” OCH “TILLGÄNGLIG” UNDER ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, AVVISAS TILL DEN FULLESTE UTSTRÄCKNINGEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, AVVISANDET AV ALLA GARANTIER OM HANDELSVÄNLIGHET, INTEGRITET AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH/ELLER FITNESS FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL). SPECIELLT, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING DÄRAV, GÖR TheSoftware INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA TREDJE PARTS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV;

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NERLADDNING

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar inga garantier för att sådana nedladdningar är fria från skadliga programkoder, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGT ATT TheSoftware INTE SKA VARA ANSVARIG MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR OCH/ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, GOD VILJA, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TheSoftware HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG FÖR: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, NÅGRA TREDJE PARTS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER, OCH/ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR ATT SKAFFA ERSÄTTNINGSGODS OCH TJÄNSTER SOM FÖLJER AV NÅGRA VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER FÅTTS FRÅN, ELLER TRANSAKTIONER SOM TRÄFFATS GENOM, WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKANDET ATT KVALIFICERA SIG FÖR TÄVLINGARNA, TJÄNSTERNA ELLER TREDJE PARTS PRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER, ELLER NÅGON EFTERFÖLJANDE AVSLAG PÅ TREDJE PARTS PRODUKTER FRÅN SAMMA;

SKADESTÅNDSBEVIS

Du godkänner att kompensera och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medmärkespara och/eller andra partners, skadefria från och mot alla anspråk, utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden), skador, kostnader, krav och/eller domar från vilken tredje part som helst som har uppstått till följd av eller som härrör från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller din anmälan till någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller(c) din överträdelse av någon annan persons och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter ska ha rätt att på egen hand hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till de som ägs och drivs av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana webbplatser från tredje part och/eller resurser, erkänner och godkänner du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana webbplatser från tredje part och/eller resurser. Vidare stöder TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller skyldig för några villkor, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARE INFORMATION

Användningen av webbplatsen, och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar in genom eller i samband med webbplatsen, är föremål för vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen, och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller oss, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. Klicka här för att se vår sekretesspolicy.

Varje försök av vilken individ som helst, oavsett om personen är kund hos TheSoftware eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen utgör ett brott mot brottslig och civil lag och TheSoftware kommer att driva alla rättsliga åtgärder mot vilket kränkande individ eller enhet som helst till den yttersta gränsen som är tillåten enligt lag och rättvisa.

VAL AV LAG/PLATS

Alla tvister som uppstår i samband med denna överenskommelse ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till principerna om kollision av lagar). Eventuellt tilldömda belopp ska vara slutgiltiga och bindande för parterna och en dom kan meddelas i vilken behörig domstol som helst. Inget häri ska tolkas så som att det hindrar vilken part som helst från att söka injunktionsåtgärder för att skydda sina rättigheter i väntan på ett resultat i skiljeförfarandet. I den utsträckning som tillåts enligt lag, samtycker du till att du inte kommer att väcka, ansluta dig till eller delta i någon grupptalan i fråga om några anspråk, tvister eller kontroverser som du kan ha mot TheSoftware och var och en av deras juridiska representanter, dotterbolag, föräldrar, byråer och deras respektive medlemmar, chefer, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till utfärdandet av injunktionsåtgärder för att stoppa en sådan rättegång eller ta bort dig som deltagare i rättegången.