Liên hệ

Cần trợ giúp với Bitsoft 360? Đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi đang ở đây để hỗ trợ bạn. Liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc Điện thoại, bất cứ lúc nào phù hợp với bạn.

Vui lòng nhớ rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi rất tay nghề trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chung cho Bitsoft 360, và xử lý các yêu cầu liên quan đến phiên bản có thể tùy chỉnh của Bitsoft 360 của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động giao dịch của mình, vui lòng chuyển hướng chúng đến một trong các nhà môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong những nhà môi giới được đề xuất của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ kết nối bạn với họ sớm nhất có thể.

Tham gia Cuộc trò chuyện

Liên hệ với đội ngũ của chúng tôi trong giờ hành chính, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, theo giờ UTC+8.

Từ việc hỗ trợ kỹ thuật đến việc hiểu biết về nền tảng giao dịch của chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi cam kết đảm bảo rằng bạn tận dụng tối đa trải nghiệm Bitsoft 360 của mình.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch, theo đúng chính sách bảo mật được nêu trên trang web.