Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào ở dưới đáy mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi người khi họ ghé thăm trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản dưới đây mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cung cấp bởi khách ghé thăm các trang trên World Wide Web do Phần mềm sở hữu và vận hành, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các thực hành thu thập thông tin của chúng tôi và cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin cá nhân có thể xác định được:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó chỉ khi thông tin được cung cấp tự nguyện, như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin hồ sơ để có cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ của bạn hoặc yêu cầu những loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin có thể nhận biết được cho Phần mềm thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cơ hội chọn xem liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm giữ quyền, theo quyền ý của nó, gửi cho bạn các thông cáo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của bạn. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi gia đình các công ty của Phần mềm, các đại lý được ủy quyền của Phần mềm, và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có mối quan hệ và các sản phẩm của họ có thể đáng quan tâm với bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không nên được coi là một lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực bỏ ra. Chúng tôi không xem điều này như là một “kế hoạch trở nên giàu có” và bạn cũng không nên xem nó như vậy.

B. Thông tin không nhận biết được (Chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách thăm. Thông thường bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của khách thăm, và các trang web của Phần mềm đã truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế là xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng và trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân hóa cho khách thăm về dịch vụ Phần mềm). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin có thể xác định được về cá nhân nào. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn để thông báo khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web nơi phần mềm của bạn được lưu trữ, máy chủ, bảng tin, diễn đàn, trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể cung cấp cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm của bạn, có sẵn cho bất kỳ ai khác đến thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những địa điểm này. Ngoài ra, trang web của Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và đề xuất bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web mà bạn ghé thăm.

D. Những ngoại lệ và hạn chế:

Bất kể những điều trước đó và tuân thủ các quy định pháp luật, Phần mềm hoạt động hoàn toàn hợp tác với các quan chức tiểu bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm thông tin cá nhân hoặc tin nhắn điện tử riêng tư được truyền đến Phần mềm) hoặc hoạt động bất hợp pháp giả định của bất kỳ người dùng dịch vụ nào, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích hạn chế thực hiện hợp tác và các biện pháp và tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng, Phần mềm có thể buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng được. Ngoài ra, phần mềm có thể quyết định theo dõi các khu vực truyền thông bất kỳ loại nào để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ nào; nếu việc tiết lộ đó cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền lợi nào tại Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm dự trữ quyền để bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung kinh doanh của mình vào sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý trở thành người kế nhiệm của Phần mềm đối với việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ của tuyên bố chính sách này.