Privacybeleid

Door op “)Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u altijd op elk moment onder aan elke e-mail uitschrijven.

De software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt verstrekt die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservicevraagkaart openen, informatie over hun cv verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons e-mailen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie geeft, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te kiezen of u wilt dat de software al dan niet deze informatie gebruikt voor aanvullende doeleinden. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de de familie van bedrijven van de software, de geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners met wie de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen voor u interessant zouden kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij beweren dit niet als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat zou jij ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en dat u deze kunt weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derde partijen die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze sites openbaar maakt en raadt u aan de privacybeleidsverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie verzonden naar de software) of vermeende illegale activiteiten van enige gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het verrichten van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten, kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de gebieden van communicatie van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of verzoek van de overheid; als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is voor het bedienen van de software; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat met de opvolger van de software met betrekking tot het onderhouden en beschermen van informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.