Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko ezpochyby souhlasíte s tím, že vám budeme posílat e-maily týkající se našich nabídek. Pokud si přejete nepřijímat žádné další e-maily, můžete kdykoli odhlásit na konci každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštěvuje naše webové stránky. Tato ochrana osobních údajů poskytuje upozornění na standardy a podmínky, pod kterými Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky webových stránek, které vlastní a provozuje Software, včetně softwaru a softwaru. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o našich praktikách sběru informací a způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto prosím pravidelně zkontrolujte tato informace.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle obdrží konkrétní údaje o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požadují informace, nakupují nebo se přihlašují k službám, otevřou lístek dotazu zákaznické podpory, poskytnou informace o životopisu pro příležitosti zaměstnání nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například když provádíte nákup, používáte kreditní kartu k platbě za služby, odesíláte svůj životopis nebo požadujete určité typy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Software prostřednictvím jednoho z našich webových stránek, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. Ve většině případů budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby Software tyto informace použil k dalším účelům. Software si vyhrazuje právo, podle svého uvážení, poslat vám zprávy a další důležité informace o vašich službách Software. Pokud od vás neobdržíme žádné pokyny, může Software použít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností Software, autorizovanými agenty Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software spolupracuje a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech se nemají brát jako slib nebo záruka výdělku. Možnosti výdělku jsou zcela závislé na osobě používající naši produkty, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nenabízíme to jako „schéma k bohatství“, a ani byste to neměli považovat za takové.

B. Nehledající (obecné) informace o identitě osoby:

Obecně platí, že software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace neodhalují identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívených webových stránkách softwaru. Software shromažďuje tyto informace za účelem určení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. Toho dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně

C. Váš Software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software může pro vás hostovat jako součást služeb Software, jsou dostupné pro kohokoli jiného, kdo navštíví toto místo. Software nemůže chránit žádné informace, které zveřejníte na těchto místech. Navíc webové stránky Software obsahují odkazy na stránky, které patří třetím stranám nepříbuzným se Software. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nepřihlížejíc k výše uvedenému a v souladu s platnými zákony, Software plně spolupracuje s státními, místními a federálními úředníky při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených do softwaru) nebo domnělou nezákonnou činností jakéhokoli uživatele služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých duševních práv. Za účelem dosažení takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být Software povinen zveřejnit osobně identifikovatelné informace. Kromě toho se software může rozhodnout monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu k plnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo vládního požadavku; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné k provozování softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku softwaru nebo ostatních. V souvislosti s možným prodejem nebo přenosem jakéhokoli zájmu softwaru a softwaru a jiných webů vlastněných společností si software vyhrazuje právo prodat nebo přenést vaše informace (včetně, ale nejen takových, jako jsou jméno, adresní údaje a další informace, které jste poskytli softwaru) třetí straně, která se soustředí na své podnikání v oblasti komunikačních produktů nebo služeb; souhlasí s tím, že bude nástupcem softwaru co se týče údržby a ochrany informací shromážděných a udržovaných softwarem; a souhlasí s povinnostmi uvedenými v tomto prohlášení o pořádku.