Πολιτική Απορρήτου

Κάνοντας κλικ στο

Το Λογισμικό σέβεται την ιδιωτικότητα κάθε ατόμου που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας. Αυτή η δήλωση απορρήτου παρέχει ειδοποίηση σχετικά με τα πρότυπα και τους όρους με τους οποίους το Λογισμικό προστατεύει την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τους επισκέπτες των ιστότοπων στον Παγκόσμιο Ιστό που ιδιοκτησία και λειτουργούν από το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων του Λογισμικού και του Λογισμικού. Αυτή η δήλωση απορρήτου παρέχει ειδοποίηση σχετικά με τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών μας και τους τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αυτή η πολιτική μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό, επομένως ελέγξτε τακτικά για να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες.

A. Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες:

Το λογισμικό λαμβάνει τυπικά συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπό του μόνο όταν παρέχονται εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες, όπως όταν οι επισκέπτες μας ζητούν πληροφορίες, αγοράζουν ή εγγράφονται για υπηρεσίες, ανοίγουν ένα εισιτήριο ερευνητικής υποστήριξης πελατών, παρέχουν πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος για ευκαιρίες απασχόλησης ή μας στέλνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Φυσικά, ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες απαιτούν να μας παράσχετε πληροφορίες, όπως όταν πραγματοποιείτε μια αγορά, χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα για την πληρωμή υπηρεσιών, υποβάλλετε το βιογραφικό σας, ή ζητάτε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών. Όταν παρέχετε προσωπικά-αναγνωρίσιμες πληροφορίες στο Λογισμικό μέσω ενός από τους ιστότοπούς μας, θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου αιτήματός σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι το Λογισμικό να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για επιπλέον σκοπούς. Το Λογισμικό διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να σας στέλνει δελτία και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Λογισμικού σας. Σε περίπτωση απουσίας οποιωνδήποτε οδηγιών από εσάς, το Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να σας ενημερώσει σχετικά με επιπλέον υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την οικογένεια εταιρειών του Λογισμικού, εξουσιοδοτημένους πράκτορες του Λογισμικού και άλλους πάροχους αγαθών και υπηρεσιών με τους οποίους το Λογισμικό έχει σχέσεις και των προσφορών τους που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.

Τα παραδείγματα σε αυτό το υλικό δεν πρέπει να θεωρούνται ως υπόσχεση ή εγγύηση κερδών. Το δυνητικό κέρδος εξαρτάται πλήρως από το άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν μας, ιδέες, τεχνικές και την προσπάθεια που καταβάλλεται. Δεν ισχυριζόμαστε ότι αυτό είναι ένα

Β. Μη-Προσωπικά Αναγνωρίσιμες (Γενικές) Πληροφορίες:

Γ. Η σελίδα που φιλοξενείται στο λογισμικό σας, διακομιστής, πίνακες ανακοινώσεων, φόρουμ, ιστότοποι τρίτων:

Οι πληροφορίες που αποκαλύπτετε σε δημόσιο χώρο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε πίνακα ανακοινώσεων, δωματίου συνομιλίας ή ιστότοπου που το Λογισμικό μπορεί να φιλοξενήσει για εσάς ως μέρος των υπηρεσιών του Λογισμικού σας, είναι διαθέσιμες για οποιονδήποτε άλλο επισκέπτεται αυτόν τον χώρο. Το Λογισμικό δεν μπορεί να προστατεύσει οποιαδήποτε πληροφορία που αποκαλύπτετε σε αυτές τις τοποθεσίες. Επιπλέον, οι ιστότοποι του Λογισμικού περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους μη σχετιζόμενους με το Λογισμικό. Το Λογισμικό δεν μπορεί να προστατεύσει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορείτε να αποκαλύψετε σε αυτούς τους ιστότοπους και σας συνιστά να εξετάσετε τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου αυτών των ιστότοπων που επισκέπτεστε.

Δ. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί:

Χωρίς να παραβλέπεται το προαναφερόμενο και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, το λογισμικό συνεργάζεται πλήρως με τις κρατικές, τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές σε οποιαδήποτε έρευνα που σχετίζεται με οποιοδήποτε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ή ιδιωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που μεταδίδονται στο λογισμικό) ή υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες οποιουδήποτε χρήστη της υπηρεσίας και λαμβάνει λογικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών του δικαιωμάτων. Για τους περιορισμένους σκοπούς της επίτευξης αυτής της συνεργασίας και των μέτρων και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, το λογισμικό μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, το λογισμικό μπορεί να επιλέξει να παρακολουθεί τους τομείς επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους για την ικανοποίηση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή αίτηματος της κυβέρνησης? αν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για τη λειτουργία του λογισμικού; ή για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του λογισμικού ή άλλων. Σε σχέση με την πιθανή πώληση ή μεταφορά οποιουδήποτε ενδιαφέροντός του στο λογισμικό και το λογισμικό και άλλων ιστότοπων που ανήκουν στην εταιρεία, το λογισμικό διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει ή να μεταφέρει τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, του ονόματός σας, των πληροφοριών διεύθυνσης και άλλων πληροφοριών που παρέχετε στο λογισμικό) σε τρίτο μέρος που επικεντρώνει τη δραστηριότητά του σε προϊόντα ή υπηρεσίες επικοινωνίας? συμφωνεί να είναι διάδοχος του λογισμικού όσον αφορά τη διατήρηση και προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται και διατηρούνται από το λογισμικό; και συμφωνεί με τις υποχρεώσεις αυτής της δήλωσης πολιτικής.