Privacybeleid

Door op

De software respecteert de privacy van elk individu dat onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt geleverd en beheerd door de software, waaronder de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van zijn website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupportvraagticket openen, hun cv-informatie verstrekken voor mogelijkheden voor werkgelegenheid of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services toe te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende services en producten aangeboden door de familie van bedrijven van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen voor u interessant zouden kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van verdiensten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. Wij beweren dit niet als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat zou u ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Jouw de Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op elk bulletin board, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die geen verband houden met de Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie verzonden naar de software) of vermeende onwettige activiteiten van enige gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigendomsrechten te beschermen. Met als beperkt doel dergelijke samenwerking en maatregelen te bereiken en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten, kan de software worden verplicht om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van elk type te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of verzoek van de overheid; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te laten werken; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites in eigendom van het bedrijf, behoudt de software het recht om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op de zakelijke markt in communicatieproducten of -diensten; instemt om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de informatie die is verzameld en onderhouden door de software; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.