Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ nám dávate súhlas, že vám môžeme posielať e-maily o našich ponukách. Ak si neželáte dostávať ďalšie e-maily, môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na možnosť na dne každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o normách a podmienkach, v rámci ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o našich praktikách pri zbieraní informácií a spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu použiť. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte, aby ste si prečítali túto informáciu.

A. Osobne údaje:

Typicky softvér dostáva špecifické údaje o svojich návštevníkoch webových stránok len v prípade, ak takéto informácie sú poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa zaregistrujú na služby, otvoria požiadavku na zákaznícku podporu, poskytnú informácie o životopise na pracovné príležitosti alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na platbu za služby, odoslaní životopisu alebo požiadavke na určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru cez jednu z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby softvér použil tieto informácie na dodatočné účely. Softvér si vyhradzuje právo, vo svojom zvážení, zasielať vám bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru. Ak od vás nebudú žiadne pokyny, softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktov ponúkaných rodinou spoločností softvéru, autorizovanými agentmi softvéru a inými poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými softvér má vzťahy a ktorých ponuky by pre vás mohli byť zaujímavé.

B. Neosobne-identifikovateľné (všeobecné) informácie:

Na splošno program zbira nekatere generične informacije samodejno. Generične informacije ne razkrivajo identitete obiskovalca. Običajno vključuje informacije o internetnem naslovu, dodeljenem računalniku, številu in pogostosti obiskovalcev ter obiskanih straneh programa. Program zbira te informacije za omejen namen določanja potreb po storitvah strank in spletni strani. To dosežemo z uporabo določenih tehnologij, vključno z

C. Vaše webové stránky, server, nástenné tabule, fórum hostované softvérom, tretími stranami:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek nástenky, chatovacej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú pre vás môže hostovať The Software ako súčasť služieb The Software, sú k dispozícii pre kohokoľvek iného, kto navštívi toto miesto. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám nesúvisiacim s The Software. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Neposahujúc vyššie uvedené a v súlade s príslušnými zákonmi sa softvér plne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných softvéru) alebo domnelou nezákonnou činnosťou akéhokoľvek používateľa služby a prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastných práv. Za obmedzené účely dosiahnutia takejto spolupráce a opatrení a v súlade s príslušnými zákonmi môže byť softvér povinný odhaliť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho si softvér môže vybrať monitorovať oblasti komunikácie akejkoľvek povahy na uspokojenie akéhokoľvek zákona, nariadenia alebo požiadavky vlády; ak je také odhalenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzkovanie softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku softvéru alebo iných. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek svojho záujmu o softvér a softvér a iné stránky vlastnené spoločnosťou si softvér vyhradzuje právo predaja alebo prenosu vašich informácií (vrátane, ale neobmedzujúc sa na názov, adresné informácie a iné informácie, ktoré ste poskytli softvéru) tretí strane, ktorá sa sústreďuje na svoje podnikanie v komunikačných produktoch alebo službách; súhlasí s tým, že bude nástupcom záujmov softvéru pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií zozbieraných a spravovaných softvérom; a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia politiky.