Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na “Pokračovať” nám dávate súhlas na zasielanie e-mailov o našich ponukách. Ak sa rozhodnete nechcieť dostávať žiadne ďalšie e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť na spodku každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto ochrana súkromia poskytuje upozornenie na normy a podmienky, za ktorých Softvér chráni súkromie informácií, ktoré návštevníci poskytnú na stránkach World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto ochrana súkromia poskytuje upozornenie na naše postupy pri zberu informácií a spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže meniť, preto si pravidelne skontrolujte tieto informácie.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Softvér získava špecifické údaje o svojich návštevníkoch webu zvyčajne len vtedy, keď sú tieto informácie poskytnuté dobrovoľne, ako napríklad pri požiadavke na informácie, pri kúpe alebo prihlásení sa na služby, otvorení lístku na zákaznícku podporu, poskytnutí životopisných informácií pre príležitosti zamestnania alebo zaslaní e-mailu. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na úhradu služieb, zaslaní svojho životopisu alebo požiadanie o určité informácie. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvér cez jeden z našich webových sídel, budú použité na uspokojenie vášho konkrétneho požiadavku. Väčšinou budete mať možnosť vybrať si, či chcete alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie pre ďalšie účely. Môžete tiež požiadať Softvér, aby neužíval vaše informácie tým, že pošlete e-mail na: [email protected], avšak Softvér si vyhradzuje právo v súlade so svojou vlastnou úvahou poslať Vám informačné bulletin a iné dôležité informácie o vašich službách Softvéru. Ak nebudeme mať iné inštrukcie od Vás, môže Softvér používať informácie, ktoré poskytnete, aby Vás informoval o ďalších službách a výrobkoch ponúkaných rodinou spoločností Softvéru, Softvér prehlasovaných agentov a ostatných poskytovateľov tovaru a služieb, s ktorými má Softvér vzťahy a ktorých ponuky by Vás mohli zaujímať. Softvér však nebude predávať alebo vymieňať vaše osobne identifikovateľné informácie, pokiaľ nebude povinný alebo zákonne schválený alebo v prípade priameho fyzického ohrozenia návštevníka alebo iných osôb. Na týchto stránkach Softvéru, kde môžete Softvéru dobrovoľne poskytnúť informácie o kreditnej karte alebo iných objednávkach cez web, Softvér chráni a zabezpečuje tieto informácie použitím obchodných zvyklostí založených na webových bezpečnostných a šifrovacích protokoloch, ako sú napríklad protokol Secure Socket Layer (SSL) a protokol Secure Electronic Transaction (SET). Na týchto stránkach, kde dobrovoľne poskytnete akékoľvek ohlasy, údaje, odpovede, otázky, poznámky, návrhy, myšlienky a podobné, Softvér bude konať s tou časťou informácií ako s nezákonným a nepriamo oprávneným a okrem toho, že nemá žiadnu povinnosť chrániť tieto informácie pred zverejnením, okrem iného, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako sľub alebo záruku zárobkov. Potenciál zarobenia závisí výhradne od osoby používajúcej náš produkt, nápady, techniky a úsilie vynaložené. Nemáme to ako „získajte bohatstvo rýchlo“, a ani by ste to nemali vidieť takto.

B. Neosobné identifikovateľné (genericke) informácie:

Všeobecne platí, že Softvér automaticky získava niektoré generické informácie. Generické informácie neodhalujú identitu návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelené počítaču, počte a frekvencii návštevníkov a navštívených webových stránkach Softvéru. Softvér zhromažďuje tieto informácie za účelom určenia potrieb zákazníckej podpory a webových stránok. Dosiahneme to tým, že používame určité technológie, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže slúžiť na poskytnutie návštevníkovi informácií o službách Softvéru). Softvér nekombinuje informácie zhromaždené touto metódou s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby Vás upozornil, keď dostanete cookie a môžete ju odmietnuť.

C. Vaš software gostuje spletno stran, strežnik, oglasne deske, forum, tretje osebne strani:

Informacije, ki jih razkrijete v javnem prostoru, vključno z oglasno desko, klepetalnico ali spletnim mestom, ki ga za vas gostuje programsko oprema kot del vaših storitev programske opreme, so na voljo vsem drugim, ki obiščejo ta prostor. Programska oprema ne more varovati nobenih informacij, ki jih razkrijete na teh lokacijah. Poleg tega programska oprema vsebuje povezave do spletnih mest, ki pripadajo tretjim osebam, ki niso povezane s programsko opremo. Programska oprema ne more zaščititi nobenih informacij, ki jih morda razkrijete na teh mestih, in priporoča, da preučite izjave o zasebnosti teh spletnih mest, ki jih obiščete.

D. Izjeme in omejitve:

Ne glede na zgoraj navedeno in v skladu z ustreznimi zakoni programska oprema (i) v celoti sodeluje z državnimi, lokalnimi in zveznimi uradniki v vsaki preiskavi v zvezi z vsebino (vključno z osebnimi ali zasebnimi elektronskimi sporočili, poslanimi na programsko opremo) ali domnevnimi nezakonitimi dejavnostmi katerega koli uporabnika storitve in (ii) sprejme razumne ukrepe za zaščito svojih lastnih pravic. Za omejene namene izpolnjevanja teh sodelovanj in ukrepov in skladno z ustreznimi zakoni lahko programska oprema zahteva razkritje osebnih podatkov. Programska oprema lahko poleg tega izbere nadzor območij komunikacije katere koli vrste (i) za izpolnitev katerega koli zakona, uredbe ali vladnega zahtevka; (ii) če je takšno razkritje potrebno ali primerno za delovanje programske opreme; ali (iii) za zaščito pravic ali lastnine programske opreme ali drugih. V zvezi z morebitno Prodajo ali prenosom katerega koli od svojih interesov v programski opremi in programski opremi ter drugih spletnih mestih, ki jih ima podjetje, programska oprema ohranja pravico, da vaše podatke (vključno, vendar ne omejuje na ime, naslov in druge informacije, ki ste jih posredovali programska oprema) proda ali prenese tretji osebi, ki (i) osredotoča svoje poslovanje na komunikacijske izdelke ali storitve; (ii) se strinja, da bo programska oprema njen naslednik v interesu glede vzdrževanja in zaščite informacij, zbranih in vzdrževanih s strani programske opreme; in (iii) se strinja z obveznostmi iz te izjave o politiki.