Polityka prywatności

Klikając “Kontynuuj”, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe należące do Oprogramowania, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach gromadzenia informacji oraz o sposobach wykorzystania tych informacji. Niniejsza polityka może ulegać zmianie, dlatego prosimy regularnie sprawdzać te informacje.

A. Informacje osobiste:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających jego witrynę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, przekazują informacje o swoim życiorysie w celu zatrudnienia, lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania przez Ciebie informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyłasz swoje CV lub prosisz o określone informacje. Gdy przekazujesz firmie The Software dane osobowe poprzez nasze strony internetowe, zostaną one użyte do zrealizowania Twojego konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał/a możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby firma The Software korzystała z tych informacji w dodatkowe cele. Firma The Software zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług firmy The Software. Bez żadnych instrukcji z Twojej strony firma The Software może wykorzystać informacje, które przekazujesz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowanych agentów The Software, oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi firma The Software ma relacje, a których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w to. Nie przedstawiamy tego jako „schemat bogacenia się”, i ty też nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

Generalnie oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryny. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może być używana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy ze sobą informacji zbieranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby powiadamiała cię, gdy otrzymujesz ciasteczko, i odrzucić je.

C. Twoja strona internetowa z hostowanym oprogramowaniem, serwerem, tablicami ogłoszeń, forum, stronami stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może udostępniać w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla każdego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji ujawnianych w tych miejscach. Ponadto strony internetowe Oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach, i zaleca przejrzenie oświadczeń polityki prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Nie zmieniając powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym śledztwie dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikatów elektronicznych przekazywanych do Oprogramowania) lub domniemanej nielegalnej działalności użytkownika usługi i podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw autorskich. W ograniczonym zakresie w celu wykonania takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawniania danych osobowych. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju, aby spełnić jakiekolwiek prawo, regulację lub żądanie rządowe; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiegokolwiek udziału w Oprogramowaniu oraz innych witrynach należących do przedsiębiorstwa, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, imienia, informacji adresowych i innych informacji podanych Oprogramowaniu) osobie trzeciej, która koncentruje się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być sukcesorem Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zebranych i przechowywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na obowiązki określone w niniejszym oświadczeniu politycznym.