Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na przesyłanie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając link w stopce każdego otrzymanego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, w ramach których Oprogramowanie chroni prywatność informacji przekazywanych przez odwiedzających strony internetowe na całym świecie, które są własnością i prowadzone przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji oraz o sposobach wykorzystywania informacji. Niniejsza polityka może ulec zmianie, więc prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających witrynę tylko wtedy, gdy taka informacja zostanie podana dobrowolnie, np. gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupów lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie dotyczące pomocy technicznej, przesyłają informacje z życiorysu zawodowego lub przesyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania przez Ciebie informacji, takich jak np. dokonanie zakupu, użycie karty kredytowej do opłacenia usług, przesłanie swojego życiorysu lub żądanie określonego rodzaju informacji. Gdy przekazujesz dane identyfikujące Cię osobiście do Oprogramowania poprzez jedną z naszych witryn, będą one używane do spełnienia Twojego konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby Oprogramowanie użyło tych informacji w celach dodatkowych. Możesz również poprosić, aby Oprogramowanie nie używało Twoich informacji, wysyłając e-mail na adres: [email protected], jednak Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania Ci biuletynów i innych ważnych informacji na temat Twoich usług Oprogramowania. W przypadku braku instrukcji ze strony Ciebie, Oprogramowanie może użyć informacji, które przekazujesz do poinformowania Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodziny firm Oprogramowania, upoważnionych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie ma związki i których oferty mogą Cię zainteresować. Oprogramowanie nie sprzeda ani nie wymieni Twoich danych identyfikujących Cię osobiście, chyba że jest do tego upoważnione lub zobowiązane prawem lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych. Na tych witrynach Oprogramowania, na których możesz przekazać Oprogramowaniu informacje o karcie kredytowej lub innych informacjach dotyczących zamówienia za pośrednictwem sieci, Oprogramowanie chroni i zabezpiecza te informacje, stosując standardowe protokoły zabezpieczeń i szyfrowania na bazie sieci internetowej, przykłady których obejmują protokół Secure Socket Layer (SSL) oraz protokół bezpiecznej transakcji elektronicznej (SET). Na witrynach, na których dobrowolnie oferujesz jakąkolwiek informację zwrotną, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub podobne, Oprogramowanie będzie traktować ten fragment informacji jako niekonfidentialny i niezasadniczy. Oprogramowanie, z wyjątkiem wyrażonego w tym oświadczeniu o prywatności, nie ma obowiązku chronić takich informacji przed ujawnieniem.

Przykłady zawarte w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu pracy. Nie przedstawiamy tego jako “schemat bogacenia się”, i nie powinieneś też tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie zbiera niektóre ogólne informacje automatycznie. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zwykle obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, o liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz o odwiedzanych witrynach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb dotyczących obsługi klienta i witryny internetowej. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, w tym “ciasteczek” (technologii, która może służyć do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zbieranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię, gdy otrzymasz ciasteczko i można je odrzucić.

C. Twoja strona internetowa hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeniowe, forum, strony innych firm:

Informacje, które ujawniasz publicznie, w tym na dowolnej tablicy ogłoszeń, pokoju czatu lub stronie internetowej hostowanej przez Twoje oprogramowanie jako część usług Twojego oprogramowania, są dostępne dla każdej innej osoby, która odwiedza to miejsce. Twoje oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawnisz na tych miejscach. Ponadto strony internetowe Twojego oprogramowania zawierają łącza do witryn należących do firm trzecich niepowiązanych z Twoim oprogramowaniem. Twoje oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych witrynach i zaleca, abyście zapoznali się z politykami prywatności tych witryn, które odwiedzisz.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niemalejąc powyższemu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Twoje oprogramowanie (i) w pełni współpracuje ze stanowymi, lokalnymi i federalnymi urzędnikami w każdym dochodzeniu dotyczącym jakiejkolwiek zawartości (w tym prywatnej lub prywatnej korespondencji elektronicznej przesłanej do Twojego oprogramowania) lub domniemanych niezgodnych z prawem działań jakiegokolwiek użytkownika usługi oraz (ii) podejmuje rozsądne działania w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej. W celu osiągnięcia takiej współpracy i działań i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Twoje oprogramowanie może być zmuszone do ujawnienia informacji identyfikujących osobę. Ponadto Twoje oprogramowanie może zdecydować się na monitorowanie obszarów komunikacji każdego rodzaju (i) w celu spełnienia każdego prawa, regulacji lub wniosku rządu; (ii) jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie do działania Twojego oprogramowania; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności Twojego oprogramowania lub innych osób. Związane z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek z jego udziałów w Twoim oprogramowaniu i Twoim oprogramowaniu oraz innych stronach należących do firmy, Twoje oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, imienia, informacji adresowych i innych informacji, które przekazałeś Twojemu oprogramowaniu) do strony trzeciej, która (i) koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) zgadza się na bycie sukcesorem Twojego oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Twoje oprogramowanie; i (iii) zgadza się na obowiązki wynikające z niniejszej polityki.