Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss lov att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden kan du alltid avsäga dig det när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Detta integritetsuttalande ger meddelande om de standarder och villkor enligt vilka programvaran skyddar integriteten hos information som besöks av besökare till platser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Detta integritetsuttalande ger meddelande om våra informationsinsamling och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var god och kom tillbaka regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Vanligtvis får programvaran specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt lämnas, såsom när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in sina CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar e-post till oss. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, som när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personligt identifierbar information till programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla ditt specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina programvarutjänster. I avsaknad av instruktioner från dig kan programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av programvarufamiljen, programvarans auktoriserade agenter samt andra varu- och tjänsteleverantörer som programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om intäkter. Förtjänstpotentialen beror helt på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ned. Vi hävdar inte detta som en

B. Icke-personligt identifierbar (Generisk) Information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen tilldelad din dator, antalet och frekvensen av besökare, samt de besökta platserna för programvaran. Programvaran samlar in denna information i syfte att avgöra kundtjänst- och webbplatsbehov. Vi gör detta genom att använda vissa teknologier, inklusive “cookies” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om programvarutjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du får meddelande när du får en cookie och du kan vägra den.

C. Din webbplats med programvara, server, anslagstavlor, forum, tredjeparts webbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på anslagstavla, chatt-rum eller webbplatsen som mjukvaran kan värd för dig som en del av dina mjukvarutjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Mjukvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller mjukvarans webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter orelaterade till mjukvaran. Mjukvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna för de platser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Förutom det föregående och i enlighet med tillämpliga lagar, samarbetar mjukvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i eventuell undersökning relaterad till innehållet (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som sänds till mjukvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten, och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina egna rättigheter. För att uppfylla sådana samarbete och åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan mjukvaran vara tvungen att lämna ut personidentifierbar information. Dessutom kan mjukvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att uppfylla någon lag, förordning eller regeringsbegäran; om sådan offentliggörande är nödvändig eller lämplig för att driva mjukvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen hos mjukvaran eller andra. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av dess intressen i mjukvaran och andra webbplatser ägda av företaget, förbehåller sig mjukvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har lämnat till mjukvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster; går med på att vara mjukvarans efterträdare av intresse när det gäller upprätthållande och skydd av information som samlats och underhålls av mjukvaran; och går med på skyldigheterna i denna policyuttalande.