Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA SMLOUVY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými ve Smlouvě týkající se vašeho používání webové stránky. Smlouva představuje jedinou a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarem týkající se vašeho používání webové stránky a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné dohody, zastoupení, záruky a/ nebo porozumění týkající se webové stránky. Můžeme upravit Smlouvu čas od času na základě našeho výhradního uvážení, aniž bychom vám dali konkrétní oznámení. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na webové stránce a měli byste si před používáním webové stránky přečíst Smlouvu. Pokračováním ve vašem používání webové stránky a/ nebo služeb tímto souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny podmínky uvedené ve Smlouvě platné v danou dobu. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/ nebo změny.

POŽADAVKY

Internetové stránky a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušného zákona. Internetové stránky a služby nejsou určeny k použití jednotlivci mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění používat ani přistupovat k internetovým stránkám a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Dodavatelské služby

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze stránek. Výrobky a/nebo služby prezentované na stránkách mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributorům třetích stran těchto položek. Software není zárukou toho, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Chápete a souhlasíte s tím, že Software není odpovědný ani zodpovědným způsobem za vaši neschopnost získat výrobky a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor se prodejcem, distributorem a koncovými spotřebiteli výrobků. Chápete a souhlasíte s tím, že vůči vám ani žádné třetí straně nebude Software odpovědný za jakékoli nároky v souvislosti s jakýmikoli výrobky a/nebo službami nabízenými na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a jiné odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem pro soutěž a souhlasem s oficiálními pravidly soutěží, můžete vstoupit do soutěže o šanci vyhrát propagační ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Abyste se mohli zúčastnit soutěží uvedených na webových stránkách, musíte nejprve plně vyplnit příslušný formulář pro vstup. Souhlasíte poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje o registraci do soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoli údaje o registraci pro soutěž, pokud se ukáže, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware může kdykoli, za své výhradní diskrétní rozhodnutí, změnit kritéria pro registraci dat.

LICENSE GRANT

Jako uživatel webu vám je uděleno neexkluzivní, nepřenosné, odvolatelné omezené povolení k přístupu a používání webu, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou.Může ukončit toto povolení kdykoli z jakéhokoli důvodu.Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro své vlastní osobní nekomerční použití.Žádná část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického.Nesmíte používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozložit, zpětně inženýrovat nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich část.TheSoftware si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě.Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by narušovala nebo se pokoušela narušit správné fungování webu.Nesmíte podniknout žádnou akci, která by ukládala nespravedlivé nebo nepřiměřeně velké zatížení na infrastrukturu TheSoftware.Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

VLASTNICKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti týkající se webové stránky, obsahu, soutěží a služeb jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (včetně, ale neomezeně, duševního vlastnictví) práv. Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej jakékoli části webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázán. Systémový získávání materiálu z webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli jiného formu scrapingu nebo extrakce dat s cílem vytvořit nebo sestavit, přímo nebo nepřímo, kolekci, kompilaci, databázi nebo adresář bez písemného souhlasu od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na webové stránce, obsahu, soutěžích a/nebo službách. Zveřejnění informací nebo materiálu na webové stránce, nebo prostřednictvím služeb, společností TheSoftware nezpůsobuje zřeknutí se jakéhokoli práva k těmto informacím a/nebo materiálům. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny další ochranné známky zobrazující se na webové stránce nebo prostřednictvím služeb jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUOZNAMOVÁNÍ, „FRAMING“ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud není výslovně povoleno společností TheSoftware, nikdo nesmí vytvořit hypertextový odkaz na webové stránky nebo jejich části (včetně, ale neomezeně, logotypů, ochranných známek, značek nebo autorských materiálů) na své webové stránky nebo webové místo z jakéhokoli důvodu. Dále je „framing“ webových stránek a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator („URL“) webových stránek v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího, výslovného písemného povolení společnosti TheSoftware přísně zakázáno. Vy výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností TheSoftware na odstranění nebo ukončení takového obsahu nebo činnosti. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za veškeré s tím související škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhrazujeme si právo ve svém výhradním uvážení upravit a/nebo smazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

OZNÁMENÍ O ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že taková stahování jsou bez škodlivých počítačových kódů, včetně, ale neomezeně, virů a červů.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete TheSoftware, každý z jejich mateřských společností, dceřiných společností a přidružených společností a každý z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spoluvlastníků a/nebo dalších partnerů, ochraňovat a ochránit před jakýmikoli a všemi nároky, výdaji (včetně rozumných honorářů právníků), škodami, žalobami, náklady, požadavky a/nebo rozsudky, které byly učiněny třetí stranou v důsledku: (a) vašeho používání webových stránek, služeb, obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) porušení smlouvy; a/nebo (c) vaše porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou pro dobro TheSoftware, každé z jejich mateřských společností a/nebo přidružených společností a každé z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každá z těchto osob a subjektů má právo uplatnit a vymáhat tato ustanovení přímo proti vám na jeho vlastní jméno.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETIÍCH STRAN

Webová stránka může poskytovat odkazy a/nebo vás odkazovat na jiné internetové webové stránky a/nebo zdroje včetně, ale neomezeně na ty vlastněné a provozované Třetími Poskytovateli. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto zde uznáváte a souhlasíte, že TheSoftware není zodpovědný za dostupnost těchto webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware neschvaluje a není zodpovědný nebo odpovědný za žádné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na těchto webových stránkách nebo zdrojích, ani za jakékoli škody a/nebo ztráty vyplývající z toho.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKOVI

Používání webových stránek a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které odesíláte prostřednictvím webových stránek nebo v souvislosti s nimi, podléhají naší zásadě ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace o vašem používání webových stránek a veškeré ostatní osobně identifikovatelné informace poskytnuté vámi v souladu s podmínkami naší zásady ochrany osobních údajů. Pro zobrazení naší zásady ochrany osobních údajů klikněte zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware nebo ne, poškodit, zničit, narušit, poškodit a/nebo jinak zasahovat do provozu webových stránek, představuje porušení trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně usilovat o občanskoprávní i trestněprávní prostředky proti každému jednotlivci nebo subjektu, který se dopustí takového porušení, v plném rozsahu povoleném zákonem a spravedlností.