Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między tobą a oprogramowaniem dotyczącą korzystania z witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub współczesne umowy, reprezentacje, gwarancje i/lub zrozumienie dotyczące witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego zawiadomienia tobie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na witrynie, i powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z witryny. Kontynuując korzystanie z witryny i/lub usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków określonych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz poniżej osiemnastego roku życia (18), nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi Dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zakupu, możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów. Oprogramowanie nie oświadcza ani nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej lub za jakiekolwiek spory z sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi konsumentami produktów. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani jakiejkolwiek trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z któregokolwiek z produktów i/lub usług oferowanych na stronie internetowej.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody poprzez Konkursy. Przechodząc prawdziwe i dokładne informacje w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym Konkursu i zgadzając się na Oficjalne Zasady Konkursu, które mają zastosowanie do każdego Konkursu, możesz wziąć udział w promocyjnych nagrodach oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się, że dostarczysz prawdziwe, dokładne, obecne i kompletne Dane Rejestracji Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić każde Dane Rejestracji Konkursu, w przypadku stwierdzenia, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; i (ii) Dane Rejestracji Konkursu, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, duplikatowe lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w każdej chwili, według własnego uznania, zmienić kryteria danych rejestracyjnych.

PODMIOT LICENCJI

Jako użytkownik Strony internetowej, otrzymujesz nieekskluzywną, nieprzenośną, odwoływalną oraz ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, Zawartości oraz związanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie w dowolnym celu wycofać tę licencję. Możesz korzystać ze Strony internetowej i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żaden fragment Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być powielany w jakiejkolwiek formie ani włączany do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, naśladować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, zakuwać w odwrotnym inżynierze ani przenosić Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszystkie prawa niewymienione jawnie w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny do zakłócania lub próby zakłócania prawidłowej pracy Strony internetowej. Nie możesz podejmować działań, które wymuszają nadmierny lub nieproporcjonalnie duży obciążenie infrastruktury Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenośne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z witryną internetową, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własnościowymi (w tym, lecz nie tylko, prawami własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części witryny internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pozyskiwanie materiałów z witryny internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub wydobywania danych w celu utworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów oglądanych na lub za pośrednictwem witryny internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług. Umieszczenie informacji lub materiału na witrynie internetowej lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszelkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na witrynie internetowej lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiegokolwiek znaku towarowego bez wymaganego pisemnego zgody właściciela jest surowo zabronione.

HIPERŁĄCZENIE DO WITRYNY, WSPÓŁBRANDOWANIE, “OBRAMOWANIE” I/LUB ODNOŚNIKI DO WITRYNY ZABRONIONE

Chyba że wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikt nie może hiperłączyć do Witryny ani jej części (w tym, między innymi, logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów chronionych prawami autorskimi) na swojej witrynie lub miejscu w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto “obramowanie” Witryny i/lub odwoływanie się do Jednolocznego Lokalizatora Zasobów („URL”) Witryny w jakimkolwiek medium komercyjnym lub niekomercyjnym bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub zaprzestania, w odpowiednich przypadkach, takich treści lub działań. Niniejszym uznajesz, że będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie związane z nimi szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnego edytowania i/lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ POBRANIE

Od odwiedzających pobieranie informacji ze strony internetowej odbywa się na ich własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się na zwolnienie TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i powiązanych firm oraz każdego z ich odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków jakichkolwiek, zgłoszonych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (a) korzystania przez Ciebie z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) naruszenia przez Ciebie Umowy; i/lub (c) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego paragrafu są dla korzyści TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub powiązanych firm oraz każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów będzie miała prawo bezpośrednio dochodzić i egzekwować te postanowienia przeciwko Tobie w swoim imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i/lub skierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, lecz nie ograniczając się do tych, które są własnością i są obsługiwane przez Dostawców Stron Trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto TheSoftware nie popiera, i nie ponosi odpowiedzialności za, żadne warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach internetowych czy zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z nich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z Serwisu oraz wszystkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem Serwisu lub w związku z Serwisem, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Serwisu oraz wszelkich innych podanych przez Ciebie danych osobowych zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Aby przejrzeć naszą Politykę Prywatności, prosimy kliknij tutaj.

Jakakolwiek próba przez jakąkolwiek osobę, czy będącą klientem TheSoftware czy nie, uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu i/lub zakłócania działania Strony internetowej, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym względzie wobec każdej naruszającej jednostki lub podmiotu w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo i w zgodzie z zasadami sprawiedliwości.