Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren och bestämmelserna som anges i avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och programvaran med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, företrädare, garantier och/eller förståelse med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan efter eget gottfinnande, utan särskild avisering till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor och bestämmelser som ingår i avtalet som är effektiva vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörstjänster

Genom att fylla i lämpliga inköpsorderformulär kan du få eller försöka få vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som visas på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjeparts leverantörer tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. Programvaran företräder inte eller garanterar att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att programvaran inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för tvister med produktens säljare, distributörer och slutanvändare. Du förstår och samtycker till att programvaran inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några påståenden i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware reklampriser och andra belöningar via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den aktuella tävlingsregistreringsformuläret, och samtycka till de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de reklampriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som visas på webbplatsen måste du först fylla i det aktuella anmälningsformuläret fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätten att avvisa alla tävlingsregistreringsdata där det i TheSoftwares ensam och exklusiv diskretion fastställs att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och / eller (ii) tävlingsregistreringsdata som du tillhandahöll är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra registreringsdatakriterierna, i sin enskilda diskretion.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta den här licensen av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klon, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, reversera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta åtgärder som medför en oskälig eller oproportionerligt stor belastning på Programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är inte överförbar.

EGENSKAPS RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital konvertering, mjukvaran, tjänsterna och andra ärenden relaterade till Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och Tjänster skyddas under tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriell egendom). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster är strängt förbjuden. Systematisk återvinning av material från Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster med hjälp av automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster. Publicering av information eller material på Webbplatsen, eller genom Tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information eller sådana material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla tillhörande grafik, ikoner och servicenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på Webbplatsen eller genom Tjänsterna är egendomarna för deras respektive ägare. Användningen av något varumärke utan den tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE,

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware kan ingen länka till Webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesskyddat material) på deras webbplats eller webbplats för något skäl. Dessutom är det strängt förbjudet att

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NERLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

SKADESTÅND

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medbränder och / eller andra partners skadeslösa från och mot alla och varje anspråk, utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och / eller domar som helst, gjorde av tredje part på grund av eller uppkomna ur: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din kränkning av någons annans rättigheter och / eller enhet. Bestämmelserna i detta stycke är till fördel för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig för sin egen räkning.

TREDJEPARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och överensstämmer du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom, TheSoftware är inte för eller ansvarig för, några villkor och bestämmelser, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTREGITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och / eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som tillhandahålls av dig, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, vänligen klicka här.

Användningen av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor. Genom att använda webbplatsen samtycker du till dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor, använd inte webbplatsen.