Условия

ОБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията, посочени в Споразумението, относно използването на уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и софтуера относно използването на уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно уебсайта. Ние можем да променим Споразумението от време на време по наше усмотрение, без конкретно известие до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на уебсайта и вие трябва да прегледате Споразумението преди използването на уебсайта. С вашето продължаващо използване на уебсайта и/или услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, което е в сила по това време. Следователно трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са налични само за лица, които могат да влизат в законно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под 18 години. Ако сте под 18 години, нямате разрешение да използвате и/или да получите достъп до уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълването на съответните формуляри за поръчка, можете да получите или да опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Представените на уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива стоки. TheSoftware не заявява или не гарантира, че описанията на такива стоки са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или отговорност по какъвто и да било начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и потребителите на крайни потребители на продукта. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред каквато и да било трета страна за иск във връзка с някой от продуктите и/или услугите, предлагани на уебсайта.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез състезания. Чрез предоставяне на верни и точни данни във връзка със съответната форма за регистрация за състезание и съгласяване с официалните правила за състезание, можете да се включите за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да се включите в състезанията, представени на уебсайта, първо трябва напълно да попълните съответната форма за влизане. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация за състезание. TheSoftware има право да отхвърли всяки данни за регистрация за състезание, при които се установи, че, по изключително и единствено решение на TheSoftware, (i) нарушавате част от споразумението; и/или (ii) данните за регистрация за състезание, които предоставихте са непълни, измамни, дублирани или други неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за данни за регистрация, по свое изключително решение.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Като потребител на уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, отменяема и ограничена лиценз за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със споразумението. Програмният продукт може да прекрати този лиценз по всяко време по всяка причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Нито един част от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не може да се възпроизвежда в каквато и да било форма или да се включва в някаква система за извличане на информация, електронна или механична. Не може да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратно проектирате или прехвърляте уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите или някаква част от тях. Програмният продукт запазва всички права, които не са ясно предоставени в споразумението. Не може да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да смущавате или да опитвате да смущавате правилната работа на уебсайта. Не може да предприемете никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване върху инфраструктурата на Програмният продукт. Вашият право да използвате уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не е прехвърлимо.

СОБСТВЕНИЧЕСКИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитното превключване, цифровото преобразуване, софтуера, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други собственически (вкл. но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, преразпространението, публикуването или продажбата от вас на някаква част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите по автоматизирани средства или някакъв друг вид на скрейпинг или извличане на данни с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственостни права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта, или чрез Услугите, от TheSoftware не представлява отказ от никакво право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на някоя търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ХИПЕРЛИНК КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРЕНДИРАНЕ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ СЪСПАНВАНЕ НА УЕБСАЙТАТА СА ЗАБРАНЕНИ

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да създаде хипервръзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, лого, търговски марки, брандиране или защитени авторски материали) към своя уебсайт или уеб място по каквито и да е причини. Освен това, “фреймването” на Уебсайта и/или съспанването на Униформирания Идентификационен Локатор (“URL”) на Уебсайта във всякакъв търговски или нетърговски медиен материал без предварителното, изрично писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахването или преставянето, приложимо, на такова съдържание или дейност. Вие признавате, че ще носите отговорност за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше собствено преценка да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВРЕДАТА, ПРИЧИНЕНА ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на свой риск. TheSoftware не дава гаранция, че такива изтегляния са без увреждащи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ИНДЕМНИЗАЦИЯ

Вие се съгласявате да заплатите обезщетение и да задържите софтуера, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съдружници и/или други партньори, неприкосновени от и в съответствие с всички и всякакви искове, разноски (включително разумни такси на адвокати), щети, съдебни процеси, разноски, искания и/или съдебни решения, направени от трета страна поради или възникване от: (а) вашият използване на уебсайта, услугите, съдържанието и/или участието в някакъв конкурс; (б) вашето нарушение на споразумението; и/или (в) вашия нарушение на правата на друг индивид и/или юридическо лице. Положенията на този параграф са за полза на софтуера, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани лица, както и всеки от техните съответни директори, служители, членове, служители, акционери, доверители, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица има правото да настоява и да прилага тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

Уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви упътва към други уебсайтове в Интернет и/или ресурси, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от доставчици на услуги на трети лица. Защото TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове на трети лица и/или ресурси, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове на трети лица и/или ресурси. Освен това, TheSoftware не одобрява и не носи отговорност или задължения за каквито и да е условия и условия, политики за поверителност, съдържание, реклама, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от такива уебсайтове на трети лица или ресурси, или за каквито и да е щети и/или загуби, възникнали оттам.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта, както и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез Уебсайта или във връзка с него, подлежи на нашата Политика за поверителност. Запазваме правото да използваме цялата информация относно вашето използване на Уебсайта и всяка друга лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля натиснете тук.

Всяко опит на каквото и да било лице, независимо дали е клиент на TheSoftware, да увреди, унищожи, опита да злоупотреби, вандализира или по друг начин да се намеси в работата на уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще настоятелно преследва всички средства в тази връзка срещу всеки нарушител или организация в пълен обем, разрешен от закона и от правосъдието.