Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er skissert i Avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og fullstendige avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste Avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er inneholdt i Avtalen som er gyldig på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og / eller få tilgang til nettstedet og / eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle bestillingsskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som er markedsført på nettsiden, kan inneholde beskrivelser som er direkte levert av tredjeparts leverandører, produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren representerer eller garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden, eller for noen tvist med produktets selger, distributør og sluttbrukerkunder. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promotering av premier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å oppgi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranse-registreringsskjemaet, og akseptere de offisielle konkurranse-reglene for hver konkurranse, kan du delta for å vinne promotering av premier som tilbys i hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle registreringsskjemaet. Du samtykker til å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranse-registreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranse-registreringsdata hvor det er bestemt, i TheSoftware sin ene og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter med en hvilken som helst del av avtalen; og / eller (ii) konkurranse-registreringsdataene du oppga er ufullstendige, svindler, en duplikat eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettsiden gis du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan til enhver tid avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i et hvilket som helst informasjonshentingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen del av dette. Programvaren reserverer alle rettigheter som ikke er eksplisitt gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den korrekte funksjonen av nettsiden. Du kan ikke ta noen handling som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EGENDOMSRETTIGHETER

Innholdet, organisasjonen, grafikken, designet, sammenstillingen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettstedet, innholdet, konkurranser og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre proprietære (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle) rettigheter. Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av noe som helst del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester av deg er strengt forbudt. Systematisk innhenting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved hjelp av automatiserte midler eller noen annen form for uttrekking av data for å opprette eller sammensette, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du skaffer deg ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenestene. Offentliggjøring av informasjon eller materiale på nettstedet, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en avkall på noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruken av noen varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERKOBLET TIL NETTSTEDET, SAMARBEID, “RAMMING” OG / ELLER REFERANSE TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre uttrykkelig godkjent av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale), til sitt eget nettsted eller webarena av en hvilken som helst grunn. Videre er “ramming” av nettstedet og / eller referanse til Uniform Resource Locator (“URL”) for nettstedet i hvilken som helst kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forutgående, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller avslutte, etter behov, innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være ansvarlig for eventuelle skader forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og / eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettstedet etter vårt eget skjønn.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende dataprogrammer, inkludert, men ikke begrenset til, virus og orm.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medbrukere og/eller andre partnere, skadesløse mot enhver og alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalær), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av hvilken som helst art, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller i forbindelse med: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av rettighetene til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på sine vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan tilby lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjeparts leverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, eventuelle vilkår og betingelser, personvernbestemmelser, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLEMENT/VISITORINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt vårt personvernrreglement. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du oppgir, i samsvar med vilkårene i vårt personvernrreglement. For å se vår personvernerklæring, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er kunder hos TheSoftware, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, utgjør brudd på straffelov og sivil lov, og TheSoftware vil nøye forfølge ethvert og alle rettsmidler i denne sammenheng mot enhver fornærmende person eller enhet til det fulleste tillatte omfang i henhold til lov og rettferdighet.