Ehdot

SOVELTAMISALA JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Hyväksyt ehdot ja edellytykset, jotka on kuvattu sopimuksessa koskien verkkosivuston käyttöä. Sopimus muodostaa ainoan sopimuksen sinun ja Ohjelmiston välillä koskien verkkosivuston käyttöä ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, edustukset, takuut ja/tai ymmärrykset koskien verkkosivustoa. Voimme muuttaa sopimusta aika ajoin oman harkintamme mukaan, ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Viimeisin sopimus julkaistaan verkkosivustolla, ja sinun tulisi tarkistaa sopimus ennen verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä, suostut noudattamaan kaikkia sopimuksessa olevia ehtoja ja edellytyksiä, jotka ovat voimassa sillä hetkellä. Siksi sinun tulisi säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain henkilöille, jotka voivat tehdä oikeudellisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuotiaiden käyttöön. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuotias, sinulla ei ole lupaa käyttää ja/tai päästä käsiksi verkkosivustoon ja/tai palveluihin.

PALVELUJEN KUVAUS

Toimittajapalvelut

Täyttämällä soveltuvat ostotilauksen muodot, voit saada tai yrittää saada tiettyjä tuotteita tai palveluja verkkosivustolta. Verkkosivustolla esillä olevat tuotteet ja / tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka ovat suoraan kolmannen osapuolen valmistajien tai jakelijoiden tarjoamia. Ohjelmisto ei edusta eikä takaa, että tällaisten tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole millään tavalla vastuussa kyvyttömyydestäsi hankkia tuotteita tai palveluita verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjien kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään vaateesta, joka liittyy verkkosivustolla tarjottaviin tuotteisiin ja / tai palveluihin.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware tarjoaa promootio palkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Antamalla totuudenmukaista ja tarkkaa tietoa kyseeseen tulevan kilpailun rekisteröintilomakkeeseen ja hyväksymällä kuhunkin kilpailuun sovellettavat viralliset kilpailusäännöt, voit osallistua mahdollisuudesta voittaa tarjotut promootiopalkinnot kunkin kilpailun kautta. Osallistuaksesi sivustolla esillä oleviin kilpailuihin, sinun on ensin täytettävä soveltuva osallistumiskaavake kokonaisuudessaan. Hyväksyt antavasi totuudenmukaista, tarkkaa, ajankohtaista ja täydellistä kilpailun rekisteröintitietoa. TheSoftwarella on oikeus hylätä mikä tahansa kilpailun rekisteröintitieto, mikäli TheSoftwaren yksinomaisessa harkinnassa todetaan, että: (i) rikot minkä tahansa osan sopimuksesta; ja/tai (ii) antamasi kilpailun rekisteröintitieto on puutteellinen, petollinen, kaksoiskappale tai muutoin hyväksymätön. TheSoftware voi muuttaa rekisteröintitietojen kriteerejä milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti.

LISENSSISOPIMUS

Verkkosivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lupa käyttää ja käyttää Verkkosivustoa, Sisältöä ja niihin liittyvää materiaalia sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi lopettaa tämän lisenssin milloin tahansa mistä tahansa syystä. Voit käyttää Verkkosivustoa ja Sisältöä yhdellä tietokoneella omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Mitään Verkkosivuston, Sisällön, kilpailujen ja / tai palvelujen osaa ei saa toisintaa missään muodossa tai sisällyttää mihinkään tietojen hakuun tarkoitettuun järjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, jäljitellä, kloonata, vuokrata, vuokrata, myydä, muokata, purkaa, purkaa, kääntää tai siirtää Verkkosivustoa, Sisältöä, Kilpailuja ja / tai Palveluja tai mitään niiden osaa. Ohjelmisto pidättää kaikki oikeudet, jotka eivät ole nimenomaisesti myönnettyjä sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä Verkkosivuston oikeaa toimintaa. Et saa ryhtyä toimiin, jotka asettavat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuorman Ohjelmiston infrastruktuurille. Oikeutesi käyttää Verkkosivustoa, Sisältöä, Kilpailuja ja / tai Palveluja ei ole siirrettävissä.

OMAISUUSOIKEUDET

Verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvä sisältö, organisaatio, grafiikka, suunnittelu, kokoelma, magneettikäännös, digitaalinen muunnos, ohjelmisto, palvelut ja muut asiat on suojattu sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mm. mutta ei pelkästään immateriaaliomaisuus) mukaan. Mitään osaa verkkosivustosta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista ei saa kopioida, jakaa, julkaista tai myydä. Materiaalin systemaattinen noutaminen verkkosivustolta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automatisoiduin keinoin tai millään muulla raaputtamisen tai tietojen keräämisen muodolla kielletään luoda tai koota suoraan tai välillisesti kokoelmaa, kokoelmaa, tietokantaa tai hakemistoa ilman TheSoftwaren kirjallista lupaa. Et hanki omistusoikeuksia mihinkään verkkosivustolla, sisällössä, kilpailuissa ja/tai palveluissa katsomaasi sisältöön, asiakirjaan, ohjelmistoon, palveluihin tai muihin materiaaleihin. TheSoftwaren verkkosivustolla tai palveluiden kautta julkaistun tiedon tai materiaalin julkaiseminen ei merkitse luopumista minkään oikeuden suhteen kyseiseen tietoon ja/tai materiaaleihin. TheSoftwaren nimi ja logo sekä niihin liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palveluiden nimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut verkkosivustolla tai palveluiden kautta esiintyvät tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Minkään tavaramerkin käyttö ilman kyseisen omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.

VERKKOSIVUSTOLLE HYPERLINKITSEMINEN, YHTEISBRÄNDÄYS, ‘RAAMITTAMINEN’ JA/TAI VERKKOSIVUSTON VIITTAMINEN ON KIELLETTY

Ellei TheSoftware ole nimenomaisesti antanut lupaa, kukaan ei saa hyperlinkittää Verkkosivustolle tai sen osille (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, logotyypit, tavaramerkit, brändäykset tai tekijänoikeusmateriaali) omaa verkkosivustoaan tai verkkotilaansa mistään syystä. Lisäksi Verkkosivuston ‘raamittaminen’ ja/tai Verkkosivuston yhtenäisen resurssipaikan osoitteen (URL) viittaaminen mihinkään kaupalliseen tai ei-kaupalliseen mediaan ilman TheSoftwaren ennalta antamaa nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Suostut nimenomaisesti yhteistyöhön Verkkosivuston kanssa poistamaan tai lopettamaan tällaisen sisällön tai toiminnan. Tunnustat täten olevasi vastuussa kaikista tällaiseen liittyvistä vahingoista.

MUOKKAAMINEN, POISTAMINEN JA MUOKKAUS

Pidätämme oikeuden yksinomaisesti muokata ja/tai poistaa kaikki asiakirjat, tiedot tai muu sisältö, joka näkyy verkkosivustolla.

VASTUUVAPAUS VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT LATAUKSISTA

Vierailijat lataavat tietoja Verkkosivustolta omalla vastuullaan. TheSoftware ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat vahingoittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, virukset ja madot.

VAHINGONKORVAUS

Sitoudut korvaamaan ja pitämään TheSoftwaren, heidän vanhempansa, tytäryhtiönsä ja kumppaninsa sekä kunkin heidän jäsenensä, virkailijansa, johtajansa, työntekijänsä, asiamiehensä, yhteistyökumppaninsa ja/tai muita kumppaneitaan vahingoittumattomina kaikista ja kaikenlaisista vaatimuksista, kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot), vahingoista, oikeudenkäynneistä, kustannuksista, vaatimuksista ja/tai tuomioista, jotka on esitetty kolmannen osapuolen toimesta, johtuen tai liittyen: (a) sivuston, palveluiden, sisällön ja/tai mihin tahansa kilpailuun osallistumiseesi; (b) sopimuksen rikkomiseesi; ja/tai (c) toisen yksilön ja/tai organisaation oikeuksien rikkomiseesi. Tämän kappaleen määräykset ovat TheSoftwaren, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja/tai kumppaneidensa hyväksi, ja kukin kunkin heidän vastaavistaan virkailijoista, johtajista, jäsenistä, työntekijöistä, asiamiehistä, osakkeenomistajista, lisenssinantajista, toimittajista ja/tai asianajajista voi itse vedota näihin määräyksiin ja panna ne täytäntöön suoraan sinua vastaan omasta puolestaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto saattaa tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muihin Internetin verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, niihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia ja käyttämiä. Koska TheSoftwarella ei ole hallintavaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, myönnät täten ja hyväksyt, että TheSoftware ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi TheSoftware ei tue eikä ole vastuussa mistään sellaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai resurssien käyttöehdoista, yksityisyydensuojakäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista tai niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja/tai tappioista.

TIETOSUOJA / KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka lähetät verkkosivuston kautta tai siihen liittyen, ovat alisteisia tietosuojakäytännöllemme. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöösi, ja kaikkia muita henkilökohtaisia tietoja, joita olet meille antanut, tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Voit lukea tietosuojakäytäntömme napsauttamalla tästä.

Minkä tahansa yksilön yritys vahingoittaa, tuhota, leikkiä, vandalisoida ja/tai muuten häiritä verkkosivuston toimintaa, on rikoslain ja siviilioikeuden rikkominen ja TheSoftware tulee perääntymättä toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet tätä vastaan, riippumatta siitä onko kyseinen henkilö TheSoftwaren asiakas, viimeiseen lainsäädännön ja oikeudenmukaisuuden sallimaan määrään asti.