Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og samlede aftale mellem dig og Softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik underretning til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du herved at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i Aftalen gældende på det pågældende tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante indkøbsordrerskemaer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra webstedet. De produkter og/eller tjenester, der er vist på webstedet, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. Softwaren repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra webstedet eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig over for dig eller tredjeparter for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på webstedet.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionale præmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende konkurrencetilmeldingsformular, og ved at acceptere de officielle konkurrenceregler gældende for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promotionale præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på hjemmesiden, skal du først fuldføre den gældende tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige konkurrencetilmeldingsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det afgøres, i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og/eller (ii) de tilmeldingsdata, du har givet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre kriterierne for tilmeldingsdata når som helst, efter eget skøn.

LICENSBEVILING

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen form for informationssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, revere ingeniør eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller enhver del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbare.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indhold, organisation, grafik, design, samling, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold vedrørende webstedet, indhold, konkurrencer og tjenester beskyttes af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af enhver del af webstedet, indhold, konkurrencer og/eller tjenester af dig er strengt forbudt. Systematisk indhentelse af materiale fra webstedet, indhold, konkurrencer og/eller tjenester ved automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtrækning med det formål at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke ejerskabsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller gennem webstedet, indhold, konkurrencer og/eller tjenester. Offentliggørelse af oplysninger eller materiale på webstedet, eller ved og gennem tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en frafaldelse af nogen rettighed i eller til sådanne oplysninger og/eller materialer. Navnet og logoet TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne, er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på webstedet eller ved og gennem tjenesterne, er ejendomme for deres respektive ejere. Brugen af ​​ethvert varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER HENVISNING TIL WEBSTED FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til webstedet, eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale), til deres websted eller websted af nogen som helst årsag. Yderligere er ‘framing’ af webstedet og/eller henvisning til Uniform Resource Locator (‘URL’) for webstedet i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre med, som relevant, enhver sådan indhold eller aktivitet. Du anerkender hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for enhver og alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette enhver dokumenter, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren gives ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrumperende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

INDEMNIFIKATION

Du accepterer at holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, medbrandere og/eller andre partnere, skadesløse mod enhver og alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, som helst, fremsat af tredjepart grundet eller opstået på grund af: (a) din brug af webstedet, tjenester, indhold og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af en anden persons og/eller enheds rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte mod dig på deres egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem ejet og drevet af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartsider og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartsider og/eller ressourcer. Derudover, TheSoftware godkender ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartsider eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

PRIVATLIVSPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver, i overensstemmelse med betingelserne i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, klik her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er kunder hos TheSoftware eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, hærværk og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden er en overtrædelse af straffeloven og civilretten, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge eventuelle og alle retsmidler i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed i fuldt omfang tilladt ved lov og i retfærdighed.