Termini

SKOPJU U MODIFIKAZZJONI TAL-ĠEMLI

Inti tikkunsenti għall-termini u l-kondizzjonijiet deskritti fil-Ġemell ma’ rispett lejn l-użu tat-Website. Il-Ġemell ikkostitwixxi l-akkwant tal-agħar u l-uniku bejn inti u l-Software ma’ rispett lejn l-użu tat-Website u jissoċjaldalu l-istess, id-dak li kiteb qabel jew kontemporanjament, fdati, garanziji u/r jew fehimiet ma’ rispett lejn il-Website. Nistgħu nużawma il-Ġemell minn żmien għal żmien fil-għażla tagħna li ma tridx titlobna nota speċifika. Il-Ġemell l-aħħar se jitpoġġa fuq il-Website, u għandek tara l-Ġemell qabel uża tal-Website. Bit-tkellem kontinwu tiegħek tal-Website u/jew Servizzi, tista ‘tfarrak issa industrieda minn kuljum mill-termini u l-kondizzjonijiet kontinwati f’dan l-Ġemell mfittxija f’dak iż-żmien. Għalhekk, għandek ittakkar regolarment dan il-paġna għal aġġornamenti u/jew bidliet.

ŻBŻIEGĦIMI

Is-Sit e l-IServizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jidħlu f’kontratti legali taħt il-liġi applikabbli. Is-Sit u l-IServizzi ma huma destinati għal użu minn individwi taħt l-età ta tmienax-il (18) sena. Jekk int taħt l-età ta tmienax-il (18) sena, ma għandekx permess li tuża u/jew taqseb is-Sit u/jew l-IServizzi.

DESKRIZZJONI TAL-ĦSIEB

Servizzi tal-Vendor

Billi tiġbilla l-formoli ta ‘l-ordni tal-axxess applikabbli, tista ‘tikseb, jew tipprova tikseb, xi prodotti jew servizzi ċerti mill-websajt. Il-prodotti jew is-servizzi f’mostraw fuq il-Website jistgħu jkollhom deskriżzjonijiet li huma provduti direttament mill-manifatturi jew distributori tal-terz parti ta ‘dawn l-oġġetti. The Software ma jaqbelx jew jwarran li l-deskriżzjonijiet ta ‘dawn l-oġġetti huma tajbin jew kompluti. Tifhem u taqbel li The Software mhix responsabbli jew riżultat għal l-ebda mod għall-inkapċità tiegħek li tikseb prodotti jew servizzi mill-websajt jew għal xi diskussjoni mal-bejjiegħ tal-prodott, idistributur u l-konsumaturi ta ‘lastiku. Tifhem u taqbel li The Software ma taqbilx ma ‘ħadd jew ma’ żewġa għażla fil-konnessjoni ma ‘kwalunkwe mill-prodotti u / jew is-servizzi offruti fuq il-Website.

KONKORS

Minn żmien għal żmien, TheSoftware tioffri premji ta’ promozzjonijiet u premji oħra permezz ta’ Konkorsi. Billi toffri informazzjoni vera u aċċurata fi kungunazzjoni mal-formola tad-dehra għall-Konkors applikabbli, u billi tirrikonoxxi l-Regoli Uffiċjali tal-Konkors applikabbli għal kull Konkors, tista ‘tidħol għall-ċans li tkun tista’ tirkieq il-premji ta ‘promozzjoni offruti permezz ta’ kull Konkors. Biex tidħol fil-Konkorsi mfittxija fl-Isfond, trid ikompli kompletament il-formola tad-dehra applikabbli. Tikkonveni li tgħin biex toffri data tad-dehra tal-Konkors vera, aċċurata, attwali u sħiħa. TheSoftware għandha d-dritt li tirrikjeda kwalunkwe data tad-dehra tal-Konkors fejn jidher, fil-ġid u l-esklussiva, li: (i) inti fi ftehim ta ‘kwalunkwe parti tal-Artikolu; u / jew (ii) id-data tad-dehra tal-Konkors li pprovdit hija maħduma, friżi, duplikata jew inkwetabbli. TheSoftware tista ‘tbiddel il-kriterji tad-data tad-dehra f’kwalunkwe ħin, fil-ġid tagħha,.

LICENZA TAL-PERMESS

Bħala utent tal-websajt, inti tixtri permess non-esklussiv, mhux trasferibbli, ikkancelabbli u limitat biex taqsess u tuża l-websajt, il-Kontenut u l-material assoċjat skont l-Agreement. Is-Software jista’ jikkompli dan il-permess f’waqt kull ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-Kontenut fuq computer waħdek għall-użu personali, mhux-kummerċjali tiegħek. Ebda parti mill-websajt, il-Kontenut, il-Konkorsi jew il- Servizzi ma tistax tkun riprodotta f’xi forma jew inkorporata f’sistemi ta’ tnedija ta’ informazzjoni, elettroniċi jew mekkaniku. M’għandekx tuża, tikkopja, ttemula, tclone, tikrija, tiriżenja, tbeħħ, tirreveri jew tittrasferixxi l-websajt, il-Kontenut, il-Konkorsi jew is-Servizzi jew xi ħsieb minnhom. Is-Software jżomm dawn id-drittijiet li ma jingħatawx esplicitament fl-Agreement. M’għandekx tuża ta’ xi ħsieb, softwer jew rutina biex tinterferi jew tipprova tinterferi mal-funzjonament korett tal-websajt. M’għandekx tieħu kwalunkwe azzjoni li tagħti ħlas xejn jew ħlas sfurament kbir fuq l-infrastruttura tal-Software. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, il-Kontenut, il-Konkorsi jew is-Servizzi mhix trasferibbli.

DIRITTI PROPRIETARI

Il contenuto, l’organizzazione, la grafica, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, Contenuto, Concorsi e Servizi sono protetti ai sensi dei diritti d’autore, dei marchi e di altri diritti proprietari (inclusi, ma non solo, i diritti di proprietà intellettuale) applicabili. La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del Sito Web, Contenuto, Concorsi e/o Servizi è rigorosamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, Contenuto, Concorsi e/o Servizi mediante mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di estrazione o raccolta dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una collezione, una compilazione, un database o un elenco senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su alcun contenuto, documento, software, servizi o altri materiali visualizzati su o attraverso il Sito Web, Contenuto, Concorsi e/o Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiali sul Sito Web, o tramite i Servizi, da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a nessun diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware e tutte le grafiche, icone e nomi di servizio associati sono marchi di TheSoftware. Tutti gli altri marchi che appaiono sul Sito Web o tramite i Servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio senza il preventivo consenso scritto del proprietario applicabile è rigorosamente vietato.

IL-LIENI PEJSAŻA GĦAS-SIT ELETTRONIK, IL-KOBRANDING, IL- ransuf{FRAMING} U/REFERENZA GĦAS-SIT ELETTRONIK IMNEJL PROĦIBITI

Sekond is-Sħubija Eċpressa ta’ TheSoftware, l-ebda persuna ma tista’ tieħu pejgħa għas-Sit Elettronik, jew partijiet minnu (inklużi, iżda mhux ipprojbixxut għalihom, logotipi, marki, brandi jew materjal kopjrat), għas-sit elettronik jew l-venieweb tagħhom għal ebda raġuni. Aktar, il- ransuf{framing} tas-Sit Elettronik u/jew ir-referenza għall-Indirizz Uniformi tal-Riżorsa ( ransuf{URL}) tas-Sit Elettronik f’midja kommersjali jew mhux-kommerċjali mingħajr ilkoll permess eċpress u skritt ta’ TheSoftware huwa striċtament imeħħi. Inti speċifikament taqbel li tkun koperattiva ma’ TheSoftware biex tneħħi jew tnaqqas, kif applika, kull kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk tara li inti ser tkun responsabbli għal kull danni b associati magħha.

EDITJAR, TĦAZŻIL U MODIFIKAZZJON

Inħossu d-dritt fil-ftuħ tagħna li neditjaw u/jew nużaw dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li japparixxu fuq is-Sit Elettroniku.

DICLAMAZZJONI GĦALL-MARKA TWAQQIF MINĦABBA T-TKARAR TA’ TNIŻŻEL

I żar kkarikaw informazzjoni mill-websajt ġewwa r-riskju tagħhom. is-Software ma jagħmel l-ebda garanzija li dawn it-tkariji huma ħielsa minn kodijiet korruptivi ta’ kompjuter inklużi, iżda mhux limitat għal, virusi u semgħat.

INDENNIZZ

Inti tikkonveni li tkun indemni u tħall TheSoftware, kull wieħed mill-ebied tagħhom, sussiġwati u affiljati, u kull wieħed mill-membri rispettivi tagħhom, uffiċċjali, mudelli, impjegati, agenti, ko-branders u/jew partners oħra, bla ħsara minn kull kapa ta’ reklamar, spejjeż (inkluż avukati raġonevoli), danni, sewqan, kosti, rivendikazzjonijiet u/jew ġudikati kwalunkwe, mmexxija minn xi terza persuna minħabba jew maħduma minn: (a) l-użu tiegħek tal-Websajt, is-Servizzi, il-Kontenut u/jew dħul f’kontest xi ħaġa; (b) il-ħakma tiegħek tal-Ftehim; u/jew (c) il-vjolazzjoni tiegħek ta’ xi drittijiet ta’ individwu jew/jew entità ieħor. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu huma għall-benefiċċju ta’ TheSoftware, kull wieħed mill-ebied tagħhom, sussiġwati u/jew affiljati, u kull wieħed mill-membri rispettivi tagħhom, uffiċċjali, mudelli, impjegati, agenti, azjonisti, tinħoloq, fornituri u/jew avukati. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jappoġġaw u jinfurzaw dawn id-dispożizzjonijiet direttament kontra inti f’isemhom jewha.

WEBSITES TERZI PARTI

Is-Sit Elettroniku jista’ jipprovdi links għal websajts oħra u/ jew jirreferuk għal risorsi oħra fuq l-internet inklużi, iżda mhux limitat għal dawk mqassma u mmaniġġjati minn Drittjiet Ħaddiema. Minħabba li TheSoftware ma għandux kuntroll fuq dawn is-sit websajts tal-parti terzi u/ jew risorsi, int wieħed qed tassew li TheSoftware mhix responsabbli għall-disponibbiltà ta’ dawn is-sit websajts tal-parti terzi u/ jew risorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma jirrakkomanda xejn, u mhix responsabbli jew responsabbli għal xi termini u kondizzjonijiet, politiki ta’ privatezza, kontenut, reklamar, servizzi, prodotti u/ jew materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn is-sit websajts jew risorsi tal-parti terzi, jew għal xi danni u/ jew telf ta’ ftit.

POLITIKA TA’ PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATURI

L-Użu tal-Istessit, u l-kummenti kollha, ir-risponsijiet, l-informazzjoni, id-Dati tal-Iskrizzjoni u/jew il-materiali li ssottometti permezz jew fi assiżejja mal-Istessit, huma sottoposti għall-Politika tal-Privatezza tagħna. Naraww l-ħsiebna li nużaw kull informazzjoni li tirrigwarda l-użu tat-Istessit, u kull informazzjoni oħra partikularment identifikabbli li tipprovdi, skont it-termini tal-Politika tal-Privatezza tagħna. Biex tara l-Politika tal-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentattiva minn individwu, jekk hu jew mhux klijent ta’ TheSoftware, biex jiddannja, jiddefa, jitolb, jivandalizza jew inkella jinterferixxi mal-operazzjoni tal-websajt, hija tnaqqis tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se jippurswaw b’jidiljenza kull rimedju f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità involuti sal-aħjar stima permessibbli mill-liġi u dritt.