Feltételek

AZ EGYEZMÉNY HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Egyetért a Webhely használatára vonatkozó Egyezményben meghatározott feltételekkel. Az Egyezmény képezi az egyetlen és kizárólagos megállapodást Ön és a Szoftver között a Webhely használatára vonatkozóan, és felülmúl minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, képviseletet, jótállást és/vagy megértést a Webhellyel kapcsolatban. A Szoftver fenntartja a jogot, hogy időnként módosítsa az Egyezményt saját belátása szerint, Önnek kifejezett értesítés nélkül. A legfrissebb Egyezményt közzéteszik a Webhelyen, és Önnek meg kell tekintenie az Egyezményt a Webhely használata előtt. A Webhely és/vagy Szolgáltatások további használatával Ön ezennel beleegyezik, hogy betartja az adott időpontban hatályos Egyezmény összes feltételét. Ezért rendszeresen ellenőriznie kell ezt az oldalt az esetleges frissítések és/vagy módosítások érdekében.

KÖVETELMÉNYEK

A weboldal és szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket köthetnek az irányadó jogszabályok értelmében. A weboldal és szolgáltatások nem szántak tizennyolc (18) év alatti személyek számára. Ha tizennyolc (18) év alatti vagy, nincs engedélyed a weboldal és/vagy szolgáltatások használatára és/vagy hozzáférésére.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Árusítói szolgáltatások

Az alkalmazandó vásárlási rendelési formanyomtatványok kitöltésével a webhelyről bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet vagy megpróbálhat szerezni. A webhelyen bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásait közvetlenül a harmadik fél árusítói, gyártói vagy forgalmazói szolgáltatják. A szoftver nem állítja vagy garantálja, hogy az ilyen termékek leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és egyetért abban, hogy a szoftver nem felelős vagy felelős semmilyen módon azért, hogy nem tud termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezni a webhelyről, vagy semmilyen vitát a termék eladójával, forgalmazójával és végfelhasználó fogyasztóival. Ön megérti és egyetért abban, hogy a szoftver nem felelős önnek vagy bármely harmadik félnek azokért az igényekért, amelyek a webhelyen kínált termékek és/vagy szolgáltatások valamelyikével kapcsolatban merülnek fel.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós nyereményeket és más díjakat kínál Versenyeken keresztül. Valós és pontos információk megadásával a megfelelő Verseny regisztrációs űrlapon, és az egyes Versenyekre vonatkozó Hivatalos Versenyszabályzat elfogadásával részt vehet a promóciós nyereményekért indított Versenyeken. A webhelyen szereplő Versenyekbe való belépéshez először ki kell töltenie a megfelelő bejegyzési űrlapot. Ön vállalja, hogy valós, pontos, aktuális és teljes Verseny Regisztrációs Adatokat szolgáltat. A TheSoftware jogosult elutasítani bármely Verseny Regisztrációs Adatot, ha a TheSoftware kizárólagos döntése alapján megállapítást nyer, hogy: (i) megszegi a Szerződés bármely részét; és/vagy (ii) a megadott Verseny Regisztrációs Adatok hiányosak, hamisak, duplikáltak vagy másként elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor, kizárólagos döntése alapján megváltoztathatja a Regisztrációs Adatokra vonatkozó kritériumokat.

LICENC MEGADÁSA

A webhely felhasználójaként nem kizárólagos, átruházhatatlan, visszavonható és korlátozott engedélyt kap a webhely, a tartalom és a kapcsolódó anyagok hozzáférésére és használatára a Megállapodásnak megfelelően. A szoftver bármikor megszüntetheti ezt az engedélyt bármilyen okból. A webhelyet és a tartalmat saját személyes, nem kereskedelmi célra használhatja egy számítógépen. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások semmilyen részét sem szabad bármely formában reprodukálni vagy bármely információ-visszakeresési rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus eszközbe beilleszteni. Nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klónozhatja, bérelheti, lízingelheti, eladhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszerelheti, visszafejlesztheti vagy átjátszhatja a webhelyet, a tartalmat, a versenyeket és/vagy szolgáltatásokat, vagy azok bármely részét. A szoftver fenntartja azokat a jogokat, amelyeket kifejezetten nem adott meg a Megállapodásban. Nem használhat olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amely zavarhatja vagy megpróbálja megzavarni a webhely megfelelő működését. Nem hozhat meg olyan intézkedéseket, amelyek ésszerűtlen vagy aránytalanul nagy terhet rónak a szoftver infrastruktúrájára. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások használati joga nem átruházható.

SZERZŐI JOGOK

A webhely tartalma, szervezete, grafikája, tervezése, összeállítása, mágneses fordítása, digitális átalakítása, szoftvere, szolgáltatásai és egyéb a webhelyhez, tartalomhoz, versenyekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdések szerzői jogok, védjegyek és egyéb tulajdonjogok (ideértve, de nem kizárólagosan az iparjogvédelem jogait) alatt védettek. A webhely, tartalom, versenyek és/vagy szolgáltatások bármely részének másolása, újraelosztása, közzététele vagy értékesítése szigorúan tilos. A tartalom rendszeres lekérése az anyagokból a webhelyről, tartalomból, versenyekről és/vagy szolgáltatásokról automatizált eszközökkel vagy bármilyen más módon történő kaparás vagy adatgyűjtés, közvetlenül vagy közvetve gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy könyvtár létrehozása vagy összeállítása érdekében a TheSoftware írásbeli engedélye nélkül tilos. Nem szerez tulajdonjogot semmilyen tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyaghoz, amelyet a webhelyen, a tartalmon, a versenyeken és/vagy a szolgáltatásokon keresztül megtekint. Az információ vagy anyag a webhelyre való feltöltése, vagy a szolgáltatásokon keresztül történő TheSoftware általi közzététele nem jelent lemondást bármely jogról az ilyen információhoz és/vagy anyagokhoz. A TheSoftware neve és logója, valamint az összes kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatásnevek a TheSoftware védjegyei. Az összes többi védjegy, amely a webhelyen vagy a szolgáltatásokon keresztül jelenik meg, az azok illetékes tulajdonosainak tulajdonát képezi. Bármely védjegy használata az érintett tulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HIPERLINKELÉS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÓD, A

-jának hivatkozása bármilyen kereskedelmi vagy kereskedelmi jellegű médiában a TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezel abba, hogy együttműködöl a webhellyel annak érdekében, hogy eltávolítsátok, vagy megszüntessétek az ilyen tartalmakat vagy tevékenységeket. Ezzel kapcsolatosan elismered, hogy kártérítési felelősséggel tartozol.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egyedüli döntésünk alapján szerkesszük és/vagy töröljük a weboldalon megjelenő bármilyen dokumentumot, információt vagy egyéb tartalmat.

FIGYELMEZTETÉS A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT

A látogatók saját felelősségükre töltik le az információkat a webhelyről. A szoftver nem vállal garanciát arra, hogy az ilyen letöltések mentesek a számítógépes vírusok és férgek, valamint egyéb romboló kódoktól.

KÁRPÓTLÁS

Ön beleegyezik, hogy kárpótolja és érintetlenül hagyja A Szoftvert, valamennyi szülőjüket, leányvállalatukat és leányvállalataikat, valamint valamennyi illetékes tagjukat, tisztségviselőjüket, igazgatójukat, alkalmazottjukat, ügynöküket, társ-tulajdonosaikat és/vagy egyéb partnereiket minden olyan követelés, költség (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat), kárt, peres eljárást, költséget, igényt és/vagy ítéletet ellen, amelyeket bármely harmadik fél támaszt vagy emel az alábbi okból: (a) Önnek a Weboldal, Szolgáltatások, Tartalom és/vagy bármely Versenybe való belépésének használata; (b) a Szerződés megszegése Ön részéről; és/vagy (c) más egyéni és/vagy vállalati jogok megsértése Ön által. A jelen bekezdés rendelkezései érvényesek A Szoftver, valamennyi szülőjük, leányvállalatuk és/vagy leányvállalataik, valamint valamennyi illetékes tisztviselőjük, igazgatójuk, tagjuk, alkalmazottjuk, ügynökük, részvényeseik, engedélyezőik, beszállítóik és/vagy ügyvédeik javára. Minden ilyen egyén és vállalat jogosult közvetlenül Ön ellen érvényesíteni és érvényesíteni ezeket a rendelkezéseket a saját nevében.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A webhely lehetőséget biztosíthat az internetes webhelyek és/vagy erőforrások (ideértve, de nem kizárólag, a Harmadik Fél Szolgáltatók által üzemeltetett webhelyeket) hivatkozásaira és/vagy ajánlásaira. Mivel a Szoftvernek nincs ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások felett ellenőrzése, ezért elismered és beleegyezel abba, hogy a Szoftver nem felelős ezeknek a harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Ezen felül a Szoftver nem támogatja, és nem felelős vagy felelős a harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon elérhető feltételek és feltételek, adatvédelmi irányelvek, tartalom, hirdetések, szolgáltatások, termékek és/vagy egyéb anyagokért, illetve ezekből származó károkért és/vagy veszteségekért.

Adatvédelmi irányelv/látogatói információ

A webhely használata, valamint az összes megjegyzés, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amelyet a webhelyen keresztül vagy kapcsolatban a webhellyel, benyújt, az Adatvédelmi irányelvünknek van alávetve. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön webhely használatával kapcsolatos összes információt és az Ön által megadott minden személyazonosító információt az Adatvédelmi irányelvünk feltételei szerint használjuk fel. Az Adatvédelmi irányelvünk megtekintéséhez kattintson ide.

Bármely egyéni kísérlet, legyen az TheSoftware ügyfél vagy sem, hogy kárt okozzon, leromboljon, manipuláljon, vandalizáljon és/vagy más módon zavarja a honlap működését, bűncselekményt és polgári jogi jogsértést jelent, és a TheSoftware minden rendelkezésre álló jogorvoslatot érvényesíteni fog minden sértő személlyel vagy szervezettel szemben a törvény engedélyezte teljes mértékben és az igazságosság szerint.