Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji, navedenimi v Pogodbi glede vaše uporabe Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino sporazum med vami in Programsko opremo glede vaše uporabe Spletne strani in nadomešča vse prejšnje ali sodobne sporazume, predstavitve, garancije in/ali razumevanja v zvezi s Spletno stranjo. Pogodbo lahko po lastni presoji od časa do časa spremenimo brez posebnega obvestila vam. Najnovejša pogodba bo objavljena na Spletni strani, zato jo pred uporabo Spletne strani preglejte. S svojo nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje, navedene v Pogodbi, ki so veljavni takrat. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTVE

Spletna stran in storitve so na voljo le posameznikom, ki lahko sklepajo pravno veljavne pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Ponudnik storitev

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za naročila lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, predstavljeni na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb, ki ponujajo takšne izdelke. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takšnih izdelkov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobitve izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem izdelka, distributerjem in končnimi potrošniki. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna do vas ali tretjih oseb za kakršen koli zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ponujenimi na spletni strani.

TEKMOVANJA

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v povezavi z ustreznim obrazcem za registracijo tekmovanja in soglasjem k Uradnim pravilom tekmovanja, ki se nanašajo na vsako tekmovanje, lahko sodelujete v nagradne igre, ki jih ponuja vsako tekmovanje. Da vstopite v tekmovanja, prikazana na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezen prijavni obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, trenutne in popolne podatke za registracijo tekmovanja. TheSoftware ima pravico zavrniti kateri koli podatke za registracijo tekmovanja, če se ugotovi, po izključni presoji TheSoftware, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki za registracijo tekmovanja, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadar koli spremeni merila za registracijske podatke, po lastni presoji.

DOVOLJENJE ZA LICENCO

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadarkoli prekine to licenco iz kateregakoli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno rabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben informacijski sistem za pridobivanje podatkov, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali njihovega dela ne smete uporabljati, kopirati, emulirati, klonirati, najeti, oddati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, inženirirati ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi ovirali ali poskušali ovirati pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi na TheSoftware-infrastructure nalagal nesorazmerno veliko obremenitev. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetni prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi (vključno, vendar ne omejeno na, pravicami intelektualne lastnine). Prepisovanje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev je strogo prepovedano. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katerokoli drugo obliko pobiranja ali izvlečanja podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na ali prek spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali materiala na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odrekanje kakršnih koli pravic do takih informacij in/ali materialov. Ime in logotip TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in imena storitev, so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih primernih lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja pripadajočega lastnika je strogo prepovedana.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo katere koli dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO NASTALO Z NALAGANJEM

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. TheSoftware ne jamči, da so taka prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

ODŠKODNINA

Soglašate, da boste kritje in držite TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, hčerinskih družb in podružnic, ter vsakega od njihovih ustrezni člani, uradniki, direktorji, zaposleni, agenti, so-ustvarjalci in / ali drugi partnerji, nedolžne v zvezi z vsemi zahtevki, stroški (vključno s primernimi odvetniškimi stroški), škodo, sodnimi postopki, stroški, zahtevki in / ali sodbami, ki jih katera koli tretja oseba predstavi zaradi ali izvirajo iz (a) vaše uporabe Spletnega mesta, Storitev, Vsebine in / ali vstopa v kateri koli natečaj; (b) vašega kršenja sporazuma in / ali (c) vaše kršitve pravic druge fizične osebe in / ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, hčerinskih družb in / ali podružnic, ter vsakega od njihovih ustrezni uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licenčnikov, dobaviteljev in / ali odvetnikov. Vsaka od teh posameznikov in entitet ima pravico, da te določbe zase neposredno uveljavijo in izvršujejo proti vam.

SPLETNA STRAN TRETJIH OSEB

Spletna stran lahko zagotavlja povezave do drugih spletnih strani in/ali vas napoti k drugim internetnim stranem in/ali virom, vključno z lastnimi in upravljanimi s strani ponudnikov tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali viri, tukaj izjavljate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov tretjih oseb. Prav tako TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih mestih ali virih tretjih oseb, ali za morebitne škode in/ali izgube, ki izhajajo iz tega.

IZJAVA O ZASEBNOSTI / INFORMACIJE O OBAISKOVALCU

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji in/ali gradiv, ki jih predložite prek spletne strani ali v povezavi s spletno stranjo, je predmet naše izjave o zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebno prepoznavnih informacij, ki ste jih posredovali, v skladu s pogoji naše izjave o zasebnosti. Če želite videti našo izjavo o zasebnosti, kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ali je TheSoftware stranka ali ne, da poškoduje, uniči, poseže v, oskruni in/ali drugače moti delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava ter TheSoftware bo dosledno uveljavljal vsa pravna sredstva v zvezi s tem proti vsakemu kršitelju ali subjektu v največjem obsegu, dovoljenem z zakonom in v pravičnosti.