Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanımınızla ilgili Anlaşmada belirtilen şartları ve koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve tek anlaşmadır ve Web sitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları geçersiz kılar. Anlaşmayı zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz, size özel bir bildirim olmaksızın. En son Anlaşma Web sitesinde yayınlanacaktır ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek, o zaman yürürlükte olan Anlaşma içinde yer alan tüm şartlara ve koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak güncellemeler ve/veya değişiklikler için kontrol etmelisiniz.

Gereksinimler

Web Sitesi ve Hizmetler, ilgili yasalara göre yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireylere yalnızca sunulmaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanma/erişim izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN TANIMI

Tedarikçi Hizmetleri

Uygun satın alma sipariş formalarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünleri ve/veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, doğrudan Üçüncü Taraf Tedarikçi üreticileri veya distribütörleri tarafından sağlanan açıklamaları içerebilir. Yazılım, bu tür ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu beyan veya temin etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmet edinememeniz veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicisi ile herhangi bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda, TheSoftware’un bununla ilgili olarak hiçbir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’un, Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddia için siz veya herhangi bir üçüncü tarafın karşısında sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. Geçerli Yarışma kayıt formu ile gerçek ve doğru bilgiler sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili kayıt formunu eksiksiz doldurmalısınız. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, tek ve münhasır takdir yetkisiyle, (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ettiğinizi ve/veya (ii) verdiğiniz Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, bir kopya veya başka türlü kabul edilemez olduğunu belirlediği durumlarda herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, takdir yetkisine bağlı olarak, herhangi bir zamanda Kayıt Veri kriterlerini değiştirebilir.

LİSANS TAAHHÜTÜ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma uyarınca Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili malzemelere erişmek ve bunları kullanmak için devredilemez, devredilemez, iptal edilebilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım, bu lisansı herhangi bir nedenden dolayı istediği zaman sona erdirebilir. Web Sitesi ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin hiçbir bölümü, herhangi bir bilgi alım sistemi, elektronik veya mekanik bir sistemine dahil edilmeden çoğaltılamaz. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, kiralamayabilir, satamaz, değiştiremez, decompile edemez, sökemez, tersine mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşma uyarınca açıkça verilmeyen hiçbir hakkı saklı tutar. Web Sitesinin düzgün çalışmasını engellemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’ın altyapısına aşırı veya orantısız büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden yararlanma hakkınız devredilemezdir.

MÜLKİYET HAKLARI

Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili içerik, düzen, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve diğer konular ilgili uygulanabilir telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet hakları). Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Websitesinden malzeme sistematik olarak, otomatik araçlarla veya diğer kazıma veya veri çıkarma yöntemleriyle veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak üzere geri alınması, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin TheSoftware’un yazılı izni olmadan yasaktır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyallere mülkiyet hakları kazanmazsınız. TheSoftware tarafından Websitesi veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya malzemenin yayınlanması, bu bilgi ve/veya malzemeye ilişkin herhangi bir hakkın feragat edilmesi anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’un ticari markalarıdır. Hizmetler aracılığıyla Websitesi’nde görünen tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygunsuz sahibin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSITE’A HYPERLINK OLUŞTURMA, ORTAK MARKALAMA, ” ÇERÇEVELEME” VE/VEYA WEBSITE’IN ATIF YAPILMASI YASAKTIR

TheSoftware’un açıkça yetkilendirmesi olmadan hiç kimse Website’e veya Website’in bir bölümüne (ancak bununla sınırlı olmamak üzere logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkı bulunan malzemeler), herhangi bir nedenle kendi web sitesine veya web mekânına bağlantı oluşturamaz. Dahası, Website’in “çerçeveleme” yapılması ve/veya Website’in URL’si ticari ya da ticari olmayan herhangi bir medyada TheSoftware’un önceden, açıkça ve yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Özellikle, Website ile işbirliği yapmayı ve ilgili herhangi bir içeriği veya faaliyeti kaldırmayı veya durdurmaya kabul etmektesiniz. Bu vesileyle, bu türle ilişkilendirilen tüm zararlardan sorumlu olmayı kabul etmektesiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Tek taraflı takdirimizde, Web sitesinde görünen belgeleri, bilgileri veya diğer içeriği düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN FERAGATNAME

Ziyaretçiler web sitesinden bilgi indirirken kendi sorumluluklarındadır. Yazılım, bu tür indirmelerin bilgisayar kodları dahil olmak üzere, virüs ve solucanlardan arınmış olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

Tazminat

Bu maddenin hükümleri, TheSoftware, her birinin ebeveynleri, iştirakleri ve bağlı kuruluşları, ve bunların ilgili üyeleri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, ortak markalama yapanları ve/veya diğer ortakları lehine olup, bunların her biri doğrudan kendi adına bu hükümleri size karşı ileri sürebilme ve uygulayabilme hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, size diğer İnternet web sitelerine ve/veya kaynaklara, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler dahil olmak üzere, bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu tür web sitelerine yönlendirebilir. TheSoftware’un böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığı için, burada bu tür üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların uygunluklarından sorumlu olmadığını ve bu konuda TheSoftware’un sorumlu olmadığını kabul ve bildirirsiniz. Dahası, TheSoftware, bu tür üçüncü taraf web sitelerinden veya kaynaklardan mevcut olan veya bu tür sitelerden veya kaynaklardan elde edilebilen herhangi bir şart ve koşulları, gizlilik politikalarını, içerik, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bunlardan sorumlu veya bu konuda sorumlu değildir, veya bu tür sitelerden veya kaynaklardan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıplardan dolayı.

Gizlilik Politikası/Ziyaretçi Bilgileri

Web sitesinin kullanımı ve tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya web sitesi aracılığıyla veya ilişkili olarak gönderdiğiniz materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızca sağlanan tüm diğer kişisel kimlik bilgilerini, Gizlilik Politikamızın koşullarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için lütfen Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsa da olmasa da, herhangi bir bireyin Web sitesinin işleyişine zarar vermeye, yok etmeye, oynamaya, yağmalamaya ve/veya başka şekilde müdahale etmeye yönelik girişimi, suç ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, bu konuda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasal olarak mümkün olan en geniş kapsamda ve adalete uygun olarak her türlü tedbiri almaya kararlıdır.